Preporuke 22. Godišnje konferencije

120
0

Trodnevni red 22. godišnje konferencije rezultirao je preporukama predstavljenim u formi

Kratkoročnog plana

Prijedlog Godišnjeg program rada za školsku 2022/23. godinu koji uključuje:

 • Novi pedagoški pristup: nastavu usmjerenu na ishode učenja, temeljenu na primjeni novih tehnologija i digitalnih alata;
 • Inoviranje školskih programa i udžbenika s fokusom na izdvajanje zasebne lekcije koja treba obraditi pojam i cikluse javne politike, dodatne sadržaje lekcija i vježbi za pitanja građanskog identiteta, globalizacije i ekonomije, globalnog građanstva, digitalne demokratije, EU, te uloge novih medija u informisanju građana i osnaživanju njihovog učešća i aktivizma;
 • Razvoj novih/inoviranih priručnika za nastavnike koji će pojasniti primjenu inoviranih programa i novog pedagoškog pristupa;
 • Obuke nastavnika predmetne nastave po istom pitanju – izravno, višednevno i lokalno u periodu avgust-septembar 2022.;
 • Online obuke za nastavnike razredne nastave ~ preporuka prema kriteriju ekonomičnosti, zbog većeg broja potencijalnih korisnika – polaznika obuke.
 • Uključivanje aktiva direktora u planiranje i praćenje organizacije školskih takmičenja Projekt građanin/Ja građanin kao JEDINOG garanta pravilne provedbe praktične nastavne – obaveznog prema NPP.

Dugoročnim planom koji uključuje programe:

 • permanentnog stručnog usavršavanja nastavnika;
 • redovne godišnje obuke za sudije školskih takmičenja, organizirane u vrijeme zimskog raspusta;
 • redovnog godišnjeg savjetovanja za nastavnike;
 • online savjetovanja i trening programe za roditelje;
 • jednosemestralne programe za razvoj građanskih kompetencija studenata svih studijskih smjerova za nastavnička zvanja s fokusom na inkluzivnu, demokratsku kulturu i klimu učionice i škole;
 • saradnju s općinama/opštinama za realizaciju praktične nastave
 • saradnju s univerzitetima na polju realizacije empirijskih ispitivanja znanja, stavova i interesa učenika, studenata – mladih za političku participaciju u procesima odlučivanja, politiku održivog razvoja, globalnu saradnju i umrežavanje.

Strateško planiranje vodile su profesorice:
Jovana Petković Aćimović, Gacko
Asima Nalić, Žepče
Đenita Salčinović, Fojnica
Tamara Malkoč, Bihać
Adina Arapčić, Srebrenik
Sada Korić, Konjic

Stručno mentorstvo:
Zdravko Šunkić

Prethodni sadržajStručni panel: Novi pedagoški pristup u eri digitalne demokratije
Naredni sadržajRezultati prvog ispitnog roka programa certifikacije 2022

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje