Prijava radova za naučnu konferenciju „Poučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo“

162
0

Pozivaju se nastavnici, univerzitetski stručnjaci i istraživači da prijave naučna i stručna predavanja u sklopu sljedećih tematskih cjelina:
– izučavanje sadržaja, osiguranje kvaliteta i održivost građanskog obrazovanja u BIH školama
– metodika građanskog obrazovanja i njena primjena u nastavi predmeta Demokratija i ljudska prava i u nastavi drugih predmeta
– osnaživanje, umrežavanja, stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnog kadra koji predaje građansko obrazovanje

Konferenciji koju će u Sarajevu, u periodu 14.-16. mart 2014. organizirati Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku i pomoć Ureda za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu prisustvovati će univerzitetski stručnjaci iz BIH i regiona koji će prezentirati teorijsko-metodološke osnove specifične za učenje i poučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo. Teme plenarnih sesija odnositi će se na razvoj, praćenje kvalitete i unaprijeđenje sadržaja i metodike građanskog obrazovanja i prilagođenosti programa obrazovanja za demokratiju i ljudska prava različitim uzrastima djece. U sklopu ovih sesija također će se razmatrati teme vezane za stručno usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnog kadra koji predaje predmet Demokratija i ljudska prava te umrežavanje i rad mreže za osiguranje kvalitetnog i održivog programa osposobljavanja učenika za ulogu aktivnih i odgovornih građana u zajednici.

Uz panel sesije i rad u grupama naučna i stručna predavanja u programu paralelnih sesija organizirati će certifikovani nastavnici, treneri i koordinatori programa građanskog obrazovanja u predškolskim institucijama, osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini.

PRIJAVA I SLANJE RADOVA
Svoje radove možete poslati elektronskom poštom na info@civitas.ba najkasnije do 01. marta/ožujka 2014. Potpuni rad na početku kojeg će biti istaknuti sažetak i ključne riječi mora biti u MS Word formatu, pisan na BHS jeziku.

U zasebnom dokumentu zainteresirani predavači trebaju poslati rezime svoje biografije, te naznačiti na koju se od tri predložene oblasti rad odnosi.

UPUTSTVO ZA PISANJE RADOVA
Rad treba da se sastoji od apstrakta rada napisanog na jeziku na kojem je napisan rad, teksta/sadržaja rada i navoda literature. Apstrakt rada i ključne riječi napisati fontom Times New Roman, veličine 12 sa uvučenom lijevom ivicom ispod naslova rada. Ključne riječi napisati u nastavku apstrakta u novom redu; navesti najviše 10 riječi.

Tekst rada: dužina rada treba biti do 7 500 slovnih znakova, sa proredima (do 5 stranica); font: Times New Roman; veličina slova: 12; prored 1,5; fusnote;

Izvori citata daju se u zagradama u samom tekstu rada npr. (Filipović 1986: 25).

Citati u tekstu treba da budu napisani po sljedećim uputstvima:
Prezime autora, godina objavljivanja, strana/e.
Primjer: (Primorac, 2005, pp. 20-23).

Literatura se u tekstu navodi u Harvard stilu. Reference treba da budu napisane po sljedećim uputstvima:
Prezime autora, početno slovo imena autora, urednika (godina izdavanja), naslov knjige, mjesto izdavanja: izdavač.
Primjer: Primorac, Z. (2005), Uvod u filozofiju. Novi Sad: Fram-Ziral.

Prethodni sadržajZavršena obuka “Demokratija i informatizacija škola”
Naredni sadržajNaučno – stručna konferencija „Poučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo“ – Poziv učesnicima i autorima

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje