Prof.dr.sc. Vedrana Spajić-Vrkaš od danas gošća – predavač na Institutu certifikacije

Prof.dr.sc. Vedrana Spajić-Vrkaš od danas gošća – predavač na Institutu certifikacije

SlikiceNa Institut je u jutarnjim satima stigla i gošća – predavač, prof.dr.sc. Vedrana Spajić Vrkaš, profesorica Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu; osnivačica i voditeljica Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Profesorica Spajić – Vrkaš bavi se istraživanjem odnosa između obrazovanja i kulture,osobito tradicijskim obrascima odrastanja i konstrukcijom identiteta te pitanjima promicanja ljudskih prava, mira, civilnog društva i interkulturalizma. Na Odsjeku za pedagogiju i Katedri za antropologiju predavala je Antropologiju odgoja i obrazovanja,Interkulturalizam i obrazovanjeKulturu i identitet te Umjetnost i obrazovanje. U tim je područjima samostalno ili u koautorstvu objavila ili uredila niz radova na hrvatskom i/ili engleskom jeziku. Među novijim naslovima su knjige u seriji Obrazovanje za ljudska prava i demokraciju, studija Učenje za demokratsko građanstvo u Europi, izvješće Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo u Hrvatskoj i monografija Odrastanje u tradicijskoj kulturi Hrvata: Tučepi. Neki od ostalih naslova glase Tradicija i vertikalna klasifikacija obiteljskih odnosaAntropološka konstrukcija etniciteta(De)konstrukcija (de)konstruiranoga: Antropološka teorija i socijalna konstrukcija identitetaKulturni diskontinuitet i potraga za identitetom: Slučaj post-komunističke HrvatskePlurikulturalnost i obrazovanje: S onu stranu separacijskog folklora i integracijske retorike;Globalizacija i obrazovanje: Apokalipsa raja ili rajska apokalipsaMeđunarodna polazišta razvoja odgoja i obrazovanjaJedinstvo u raznolikosti: Promicanje ljudskih prava i sloboda odgojem i obrazovanjemPokušaj redefiniranja naobrazbe elita i modernizacije školovanja u kontekstu europskih integracija; Mir i obrazovanje za mir: Dugotrajna potraga za globalnim rješenjem;Obrazovanje za mir: PregledLjudska prava i nenasilje: Obrazovanje za mir u Hrvatskoj.

Zadnjih godina bila je voditeljica UNESCO-va projekta “Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole”, suvoditeljica UNESCO-va projekta MOST za Hrvatsku, članica projekta Vijeća Europe “Obrazovanje za demokratsko građanstvo”, članica međunarodnog projekta EURED (Europsko obrazovanje kao obrazovanje za mir) i regionalnog projekta SEE HRC-NET (Mreža sveučilišnih centara za ljudska prava u Jugoistočnoj Europi) te suradnica Direktorata za mlade Vijeća Europe, Proširenog procesa Graz Pakta o stabilnosti za Jugoistočnu Europu i Svjetske banke. Na poziv Vijeća Europe, UNESCO-a i drugih ustanova i organizacija sudjelovala je na međunarodnim skupovima u Albaniji, Austriji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Crnoj Gori, Estoniji, Finskoj, Italiji, Litvi, Mađarskoj, Nizozemskoj, Njemačkoj, Poljskoj, Portugalu, Rumunjskoj, SAD, Sloveniji, Srbiji, Turskoj itd.

Predsjednica je Povjerenstva za ocjenu projekata iz područja obrazovanja Ministarstva znanosti i tehnologije Republike Hrvatske i Povjerenstva za obrazovanje Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska. Članica je Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, Nacionalnog odbora za obrazovanje za ljudska prava. Bila je gost predavač na nekoliko sveučilišta u svijetu, a od 2000. do 2002. predavala je na Ljetnom sveučilištu Srednjeeuropskog sveučilišta u Budimpešti (CEU-SUN) u tečaju “Interkulturalno građanstvo: Istočnoeuropski kontekst”.

Godine 2001. pokrenula je osnivanje Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu kojemu je danas voditeljica.

Dobitnik je predavačko-istraživačke stipendije Zaklade Fulbright za Sveučilište u Berkeleyju, Državnenagrade “Ivan Filipović” za unaprjeđenje znanosti o odgoju te nagrade “Grb Grada Makarske” s Plaketom i “Nagrade Općine Tučepi” za promicanje lokalne kulturne baštine. Godine 2002. Odbor za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske kandidirao ju je za UNESCO-vu nagradu za mirovno obrazovanje.