Profesor Thomas S. Vontz gostujući predavač Instituta za unaprjeđenje kapaciteta

166
0

Profesor Thomas S. Vontz biće gost predavač na Institutu za unprjeđenje kapaciteta, koji će se održati u Sarajevu, u periodu 11.-13. oktobra/listopada 2013. Programu će prisustvovati predstavnici obrazovnih vlasti, univerzitetski eksperti i predstavnici stručnih agencija i asocijacija, a profesor Vontz će za potrebe Instituta pripremiti i održati interaktivne radionice kojima će uključiti sve interesne grupe u definiranje Okvira na standarde građanskog obrazovanja koji će se kasnije korisiti kao osnova za definiranje i usvajanje Standarda za programe obrazovnja za demokratiju i ljudska prava na svim nivoima obrazovanja. Profesor Vontz će kroz svoja predavanja i radionice prezentirati metode i tehnike kojima je izvršena revizija kurikuluma građanskog obrazovanja u SAD-u na osnovu razvijenih isvojenih standarda.

Iz biografije izdvajamo:

Profesor Vontz član je akademske zajednice i direktor Centra za društvene znanosti Državnog univerziteta u Kanzasu (SAD). Svoj znanstveni rad u oblasti građanskog obrazovanja započinje 1992. godine master tezom o američkom državnom ustavu. Posljednjih 17 godina angažovan je kao ekspert i suradnik Centra za građansko obrazovanje u Kaliforniji, te je aktivno sudjelovao u pripremi programa “Mi građni” (izvorno: We the People).

Kao univerzitetski profesor bio je angažovan na univerzitetima u više saveznih država SAD-a (Indiana, Missouri, Kansas) gdje je predavo društvene znanosti na dodiplomskom i postdiplomskom studiju. Obnašao je funkciju direktora Vijeća za društvene znanosti savezne države Kanzas, pomoćnika direktora za publikacije Građanski Mozaik; bio je jedan od autora udžbenika „Istraživanje političkih ideja“ za učenike srednjih škola; autor je i koautor brojnih članka, knjiga i poglavlja iz oblasti građanskog obrazovanja i društvenih znanosti.

Prethodni sadržajNajava: Institut za osnaživanje stručnih kapaciteta
Naredni sadržajPrvi naučno-stručni Institut za obrazovne standarde

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje