Program 16. godišnje konferencije, Neum 2014.

183
0

Godišnja konferencija posvećena temama iz oblasti građanskog obrazovanja, koju organiziramo u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Američkog veleposlanstva u Sarajevu jedinstven je susret predstavnika obrazovnih vlasti, akademske zajednice i nastavnika koji predaju nastavne sadržaje građanskog obrazovanja. Cilj konferencije je napraviti procjenu uspješnosti programa realiziranih u prethodnoj školskoj godini, mapirati stanje i potrebe u obrazovnom sustavu, a koje se mogu dovesti u vezu s odgojem i obrazovanjem za aktivno građanstvo i sastaviti set preporuka za praćenje, unaprijeđenje i inoviranje postojećih programa u novoj školskoj godini. Dodatno, programi poput ove konferencije vrijedni su zbog prilike nastavnicima da svoje viđenje obrazovanja, vlastitog statusa i iskustva podijele s kolegama iz cijele BIH i predoče ga obrazovnim vlastima svojih entiteta i kantona. (Ivana Kešić, program manager CIVITAS-a)

16. godišnja konferencija
“Građansko obrazovanje i ključne kompetencije za cjeloživotno učenje”
Neum, 19.-21.09.2014.
PROGRAM KONFERENCIJE

Petak, 19.09.2014.
15:00 – 16:30
Registracija učesnika

17:00 – 17:30
Otvaranje i pozdravni govori
domaćin programa Sandra Sladaković, izvršna direktorica Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS

17:30 – 18:00
CIVITAS programi formalnog i neformalnog obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo u školskoj 2013./2014. godini
Ivana Kešić, program manager Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS

18:15 – 19:00
Korištenje rezultata empirijskih istraživanja i eksternog vrednovanja pri izradi obrazovnih strategija kvalitetnih i održivih programa odgoja i obrazovanja za aktivno građanstvo
Rahela Džidić, Ambasada SAD-a u Sarajevu, Ured za odnose s javnošću

20:00
Prijem

Subota, 20.09.2014.
09:00 – 10:30
Plenarno: Odgoj i obrazovanje za aktivno i odgovorno građanstvo u procesu integracije pristupa baziranog na ključnim kompetencijama
Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa i integracija pristupa učenju i poučavanju baziranom na ključnim kompetencijama
Marija Naletilić, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje APOSO

Mapiranje ključnih kompetencija za Bosnu i Hercegovinu
Žaneta Džumhur, Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje APOSO

Predstavljanje Okvirnog kurikuluma građanskog obrazovanja: znanja, vještine i stavovi aktivnih i odgovornih građana
Mile Ilić, Filozofski fakultet Banja Luka
Ivana Kešić, Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS

10:45 – 11:45
Paralelne sesije – Održivost i unaprijeđenje kvalitete programa građanskog obrazovanja na svim obrazovnim nivoima u BIH

Sesija 1
Stavovi učenika o aktivnom učešću u društvenom životu
Milica Smiljanić, JU OŠ „Vuk Karadžić“, Vitkovci
Odgoj i obrazovanje za dječija/ljudska prava i demokratsko građanstvo
Adina Arapčić, Prva osnovna škola Srebrenik

Sesija 2
Izazovi za nastavnika u interaktivnoj učionici građanskog obrazovanja
Mile Ilić, Filozofski fakultet Banja Luka

Sesija 3
Uticaj građanskih kompetencija studenata na javnu politiku
Izudin Hasanović, Pravni fakultet Tuzla

11:45 – 12:15
Sastanak radnih grupa: Mapiranje stanja i potreba u obrazovnom sistemu BIH

12:15 – 14:00
Ručak

14:00 – 15:00
Plenarno: Nastavnik, ključne kompetencije i učionica 21 vijeka
Škola na prekretnici – izazovi savremenog obrazovanja
Refik Čatić, Pedagoški fakultet Zenica
Građansko obrazovanje i suočavanje sa društvom rizika
Elvira Islamović, Pedagoški fakultet Bihać
Ključne kompetencija u obrazovanju odraslih
Sandra Bjelan Guska, Filozofski fakultet Sarajevo

15:00 – 16:00
Paralelne sesije: Razvoj političke kulture i demokratske svijesti

Sesija 1
Stručno osposobljavanje, usavršavanje i profesionalni razvoj nastavnika
Mara Matkić, Odjel za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta

Sesija 2
Informalno građansko obrazovanje – Medijska kultura i promocija univerzalnih demokratskih vrijednosti
Dijana Gupta, Fakultet humanističkih nauka Mostar

Sesija 3
Inkluzija, demokratska škola i građanske kompetencije
Nefiza Dautović, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK

Sesija 4
Uloga nastavnika u poboljšanju nastave građanskog obrazovanja
Kimeta Buševac, Prva osnovna škola Srebrenik

Primjena najznačajnijih metoda u nastavi građanskog obrazovanja u radu sa djecom oštećenog sluha u inkluzivnim školama
Amra Imširagić, Centar za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla
Alma Avdić, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

17:00 – 18:30
Sastanak radnih grupa: Definiranje zaključaka i iznošenje preporuka

20:00
Večera

Nedjelja, 21.09.2014.
09:00 – 09:30
Plenarno: Snaga partnerstva škola – zajednica – nastavnici – roditelji u integraciji pristupa baziranog na ključnim kompetencijama i izgradnji kvalitetnog i efikasnog obrazovnog sistema
Lejla Kafedžić, Filozofski fakultet Sarajevo

09:30 – 10:00
15 minuta moje vizije učionice građanskog obrazovanja
(kratke prezentacije stručnih i istraživačkih radova nastavnika i savjetnika)

Metodičke osnove i značaj realiziranja nastavnih sadržaja “Osnovi demokracije” u osnovnoj školi – istraživački rad
Zorica Raguž – Osmanagić, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Županije Posavske

Efikasnija organizacija profesionalnog razvoja nastavničkog kadra – predstavljanje rezultata istraživanja
Nizama Đozić – Mulamujić, Osma osnovna škola Brka
Milosava Andrijasević, Treća osnovna škola Brčko
Miroslav Marojević, Druga osnovna škola Brčko

10:00 – 10:45
Primjena nastavnih inovacija s osvrtom na građansko obrazovanje
Izolda Osmanagić, Općina Bihać

11:00 – 12:00
Plenarno: Prezentacije preporuka radnih grupa

12:00
Zatvaranje konferencije

Prethodni sadržajPrijavni proces i način izbora nastavnika za sudjelovanje u programu godišnje konferencije, Neum 2014.
Naredni sadržajU susret 16. godišnjoj konferenciji: Izbor tema

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje