Program certifikacije: Javni poziv za nastavnike i nastavnice predmetne nastave građanskog obrazovanja

145
0

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i ove školske godine planira realizovati modularnu obuku nastavnika_ca za predmetnu nastavu građanskog obrazovanja sa završnom pismenom provjerom znanja, priznatu i kao Program certifikacije. 

Ovaj stipendijski program stručnog usavršavanja finansiran je grant sredstvima Ministarstva vanjskih poslova Vlade Sjedinjenih Američkih Država, a provodi se s ciljem osposobljavanja nastavnika_ca za uže-stručne kompetencije neophodne za izvođenje predmetne nastave građanskog obrazovanja.

U školskoj 2021/22. godini Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS predstavio je inovirani program uže-stručnog usavršavanja predmetnih nastavnika građanskog obrazovanja, koji uključuje

 • teorijsko-metodičku instruktivnu nastavu u realnom vremenom i prostoru (uživo), u trajanju do 50 kontakt sati, organiziranu u nenastavno vrijeme, tokom zimskog raspusta (januar/siječanj 2023.),
 • teorijsko-metodičku instruktivnu nastavu s učenjem na daljinu, video predavanjima, e-materijalima za čitanje i učenje, koje prate aplikativne vježbe, dostupne na LMS platformi ba s maksimalnim opterećenjem do 220 sati (januar/siječanj – mart/ožujak 2023.)
 • završnu pismenu provjeru naučenog s pragom prolaznosti > 67%, organiziranu u tri ispitna roka s minimalnim razmakom od tri (3) mjeseca između ispitnih rokova i prvim ispitnim rokom u martu/ožujku – aprilu/travnju 2023.
 • praktikum portfolio evidencijom rada, samoevaluacije i evaluacije primjene naučenog nakon položenog testa

 

Preuzimite Dokument o standardima za inovirani program certifikacije: Anex I – Dokument o standardima

 

Oglašavajući novi ciklus obuke, s instruktivnom nastavom koja počinje u drugoj polovini mjeseca januara/siječnja 2023., Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ uz podršku i pomoć Ureda za odnose s javnošću Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, raspisuje

JAVNI KONKURS/NATJEČAJ

za program modularne obuke nastavnika_ca/profesora_ica koji izvode predmetnu nastavu građanskog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama, sa završnom provjerom znanja i praktikum portfolio radom, priznatog i kao Program certifikacije

Pozivaju se:

 • nastavnici_ce i profesori_ce koji_e predaju predmet građanskog obrazovanja, a nisu završili_e program certifikacije
 • nastavnici_ce i profesori_ce – uposlenici_e osnovnih i srednjih škola u kojima je nastavnim planom i program predviđena predmetna nastava građanskog obrazovanja, a trenutno nema osposobljenog nastavnika za ovu nastavnu oblast

da se prijave za učešće u programu stručnog osposobljavanja nastavnog kadra za predmetnu, pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku kompetenciju neophodnu za uspješno ostvarivanje ciljeva odgoja i obrazovanja za aktivno i odgovorno demokratsko građanstvo u predmetnoj nastavi osnovne i srednje škole.

Osnovni i posebni uslovi – Profil kandidata_kinja

Osnovni uslovi

Kandidati_kinje za program certifikacije trebaju ispunjavati slijedeće OSNOVNE uslove:

 • da su državljani_ke Bosne i Hercegovine
 • da imaju završen II i III ciklus po bolonjskom visokoobrazovnom procesu, odnosno najmanje završen VII stepenom stručne spreme po predbolonjskom visokoobrazovnom procesu društveno-humanističkog usmjerenja

Program certifikacije nastavnika predmetne nastave građanskog obrazovanja realizira se kao stipendijski program i ima za cilj unaprijeđenje kvalitete nastavnog procesa, pa se od svih kandidata_tkinja kao ELIMINACIJSKI USLOV traži preporuka i/ili nominacija nadležnog pedagoškog zavoda, odnosno resronog ministarstva obrazovanja, kao garant da će certificirani nastavnik_ica predavati ili predaje nastavni predmet Osnovni demokratije/demokracije u osnovnim, odnosno Demokratija/Demokracija i ljudska prava u srednjim školama.

 

Posebni  uslovi

Prilikom selekcije kandidata_kinje za program certifikacije bit će razmatrani i POSEBNI uslovi:

 • da kandidat_kinja ima uspješno završenu osnovnu obuku iz programa „Osnovi  demokratije“ i „Projekt građanin“
 • da kandidat_kinja ima dokaz o uspješno završenim drugim programima stručnog usavršavanja za edukatora_icu, koje realizira Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“
 • te druga posebna dostignuća nastavnika_ce i ostvaren uspjeh u ovoj naučno-stručnoj oblasti

Prednosti pri izboru polaznika_ca će imati profesori_ice filozofije, sociologije i historije/istorije/povijesti.

Troškovi programa

Program certifikacije realizira se kao stipendijski program i uključuje pokrivanje slijedećih troškova:

 • smještaj u hotelu na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja direktne/izravne (uživo) teorijsko-metodičke instruktivne nastave
 • refundaciju troškova prevoza od mjesta stanovanja do mjesta održavanja instruktivne nastave
 • online predavanja, stručnu literaturu i radni priručnik
 • angažman univerzitetskih profesora_ica i mentora_ica

Kotizacija koja uključuje pristup programu i tri ispitna roka za teorijsko-metodički test, a koju plaća nastavnik_ca ili škola čiji_a je zaposlenik_ca iznosi 150,00 KM (slovima: jedna stotina i pedeset konvertibilnih maraka).

Rok za prijavu

Rok za prijavu je 05.01.2023. godine.

U prijavi kandidati_kinje trebaju dostaviti:

 • Popratno pismo – zahtjev za učešće u programu
 • Biografiju
 • Dokaz o završenom studiju
 • Dokaz o položenoj pedagoškoj grupi predmeta i radnom iskustvu nastavnika_ca
 • Ostale dokumente koji svjedoče o tome da kandidat_kinja ima uvjete koji su u konkursu naznačeni kao „posebni uvjeti“

Prijave se šalju isključivo E-poštom na adresu: info@civitas.ba

Prethodni sadržajDodjela posebnih priznanja
Naredni sadržajPrvo izdanje CIVITAS eNovina

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje