Program certifikacije nastavnika: Rezultati konkursa/natječaja

418
0

Na javni poziv CIVITAS Obrazovnog centra pristiglo je 67 prijava za program modularne obuke nastavnika predmetne nastave građanskog obrazovanja. Ocjenjujući prijave kandidata CIVITAS je sastavio tri liste:
Lista A – Nastavnici koji u potpunosti zadovoljavaju kriterije iz konkursa/natječaja
Lista B – Nastavnici koje je nominirao i čiju je kompetentnost utvrdio njihov pedagoški zavod
Lista C – Nastavnici koji nisu zadovoljili tražene uslove i čija prijava nije prihvaćena.

Obavještavamo kandidate čija su imena navedena na listama A i B da je početak teorijsko – metodičke instruktivne nastave u 15:00 sati u četvrtak, 17.01.2019. godine, te da registraciji trebaju pristupiti od 13:00 do 14:30 sati. Također obavještavamo kandidate da će u Sarajevu boraviti sve do 26.01.2019. kada završava instruktivna nastava i kada će pristupiti završnoj provjeri znanja – prvom ispitnom roku.

Kandidatima sa liste C je naznačeno po kojem osnovu, odnosno prema kojem od uslova konkursa je njihova prijava odbačena. Ovi kandidati imaju pravo, sve do utorka 15.01.2019., iznijeti prigovor ili dopuniti dokumentaciju kako bi eliminirali razlog zbog kojeg je njihova prijava odbačena.

Isti rok za dopunu dokumentacije imaju i kandidati Liste A za koje je prijava uvjetno prihvaćena što je posebno naznačeno u tekstu ispod.

LISTA A
Nastavnici koji su status kandidata u programu certifikacije stekli na osnovu javnog konkursa i zadovoljili tražene uslove

Bernadica Miličević
Azra Duraković
Mevlida Ibrahimović
Adisa Musić
Vildana Jahić
Emina Alagić
Ružica Andričić
Sanela Demcoj Rizvanović
Belma Spahić – Ćorović
Mustafa Ahmić
Nikolina Zubac
Subhija Smajlović
Malik Šećerović
Sabira Duvnjak
Anita Ostojić
Aldina Pašić
Nermina Nuhić
Kenan Hadžić
Elvira Mumuniović – Karić

**Eldin Ohran – uvijetno prihvaćena prijava (potrebno dostaviti dokaz o trenutnom zaposlenju)
**Ivana Milunović – uvijetno prihvaćena prijava (potrebno dostaviti saglasnost Odjela za obrazovanje jer ima zaposlenje u svojstvu pripravnika)
**Vanesa Džinić – uvijetno prihvaćena prijava (potrebno dostaviti preporuku Pedagoškog zavoda USK)
**Tatjana Šehanović – uvijetno prihvaćena prijava (potrebno dostaviti preporuku ministarstva)
** Anela Čolić – uvijetno prihvaćena prijava (potrebno dostaviti saglasnost škole i Pedagoškog zavoda zbog trenutno zaposlenja)
** Dženita Laković – uvijetno prihvaćena prijava (potrebno dostaviti saglasnost škole i Pedagoškog zavoda zbog trenutno zaposlenja)
** Mirza Čufurović – uvijetno prihvaćena prijava (potrebno dostaviti saglasnost Pedagoškog zavoda)

Lista B –
Nastavnici koji su status kandidata u programu certifikacije stekli na zahtjev ili uz preporuku pedagoškog zavoda

Odlukom Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske u proces certifikacije upućuju se nastavnici:
Bojana Tanacković
Nina Ećimović
Marko Leković
Nataša Radović
Mladen Milinković
Tatjana Kosmajac
Jelena Kovačević
Slađana Nikolić
Milijana Duronjić
Siniša Babić
Jelena Bogdanović

Nastavnici koje je nominirao Pedagoški zavod Kantona Sarajevo
Naser Mehmedović
Selma Demirović Raonić
Adisa Sokolović
Seida Tanjaš
Senada Vatrić
Vildana Jahić
Miroslava Saša Knežević

Nastavnici čije su prijave prihvaćena na osnovu nominacija škola i uz saglasnost Pedagoškog zavoda Zeničko – Dobojsko kantona
Nihad Zukić
Samir Purišević
Heda Pepić
Muhamed Halilović
Aida Šarić
Mirsad Smajić
Mirela Novalić
Amir Mujkanović
Senad Zukan
Nedžad Skejić
Nermina Delibašić
Inela Tanković
Emira Alić
Sanja Simić
Nihad Kamenjaković
Adil Sokolić

Nastavnici čije su prijave prihvaćene uz saglasnost i na preporuku Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona
Enver Trožić

LISTA C
Nastavnici čije prijave nisu prihvaćene

Sanela Rizvo
Kandidatkinja je profesor razredne nastave, a ovaj program stručnog usavršavanja namjenjen je nastavnicima i profesorima predmetne nastave građanskog obrazovanja.

Demir Krupić
Kao profesor muzičke kulture kandidat ne zadovoljava uže-stručne uslove navedene u CIVITAS konkursu, a izostao je zahtjev/preporuka pedagoškog zavoda da je potrebno prekvalifikovati ga zbog nedostatka nastavnika drugih profila koji bi mogli izvoditi nastavu ovog predmeta u školi/ma u kojima predaje, pa nema nužne potrebe za njegovo uključivanje u ovaj program stručnog usavršavanja.

Ibrahim Đulović
Kao profesor biologije kandidat ne zadovoljava uže-stručne uslove navedene u CIVITAS konkursu, a izostao je zahtjev/preporuka pedagoškog zavoda da je potrebno prekvalifikovati ga zbog nedostatka nastavnika drugih profila koji bi mogli izvoditi nastavu ovog predmeta u školi u kojoj predaje, pa nema nužne potrebe za njegovo uključivanje u ovaj program stručnog usavršavanja.

Harun Hasečić
Kandidat ima završen master studij historije i kao takav odgovara uže-stručnom profilu nastavnika, no u biografiji i dostavljenoj dokumentaciji navodi se samo radno iskustvo pripravnika, nakon čega kandidat godinama radi u privatnom, industrijskom sektoru i nema dokaza o njegovom radu u nastavu, a pošto je riječ o stipendijskom programu stručnog usavršavanja nastavnika investiranje u ovog kandidata nema garancije da će biti od koristi učenicima i nastavnom procesu jer kandidat ne radi niti je radio u školi.

Amela Mameledžija
Kandidatkinja je profesor razredne nastave, a ovaj program stručnog usavršavanja namijenjen je nastavnicima i profesorima predmetne nastave građanskog obrazovanja.

Hifzija Toromanović
Kandidat ima završen dodiplomski studij sa 180 ECTS kredita na osnovu kojeg je u nastavi angažovan kao profesor islamske vjeronauke. Od kandidata za predmetnu nastavu građanskog obrazovanja u višim razredima osnovne i u srednjim školama traži se završen studijski program sa 240 ECTS kredita ili VII stepen visoke stručne spreme prema starom modelu visokog obrazovanja zbog čega kandidat ni u svojoj matičnoj školi ne izvodi predmetnu nastavu drugih oblasti osim islamske vjeronauke.

Sutla Mujkić
Kandidatkinja je profesor razredne nastave, a ovaj program stručnog usavršavanja namijenjen je nastavnicima i profesorima predmetne nastave građanskog obrazovanja.

Prethodni sadržajNovi ciklus #CETI metodičko-instruktivne nastave za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja
Naredni sadržajRaspored predavanja CETI2019

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje