Integracija pristupa baziranom na ključnim kompetencijama

Integracija ključnih kompetencija kroz redovnu nastavu u osnovnim i srednjim školama

Program zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP) podržan je kroz Fond za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva i finansiran od strane Vlade Kraljevine Španije, kako bi se poboljšalo vlasništvo Bosne i Hercegovine (BiH) nad milenijumskim razvojnim ciljevima u reformskom okviru UN-a.

Program zajednički provode UNDP, UNICEF, UNFPA, IOM i UNV u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, Agencijom za statistiku BiH, entitetskim agencijama za statistiku, zavodima za zapošljavanje u cijeloj zemlji, osnovnim i srednjim školama općeg usmjerenja, općinama i ruralnim zajednica, pojedinačnim preduzećima, te udruženjima iz privatnog sektora, i organizacijama civilnog društva od zajednice do nivoa dijaspore.

S ciljem podsticanja razvoja ključnih kompetencija kroz redovno osnovno i srednje obrazovanje, Autorski tim Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, sastavljen od 8 autora/eksperata je za potrebe programskih aktivnosti Obrazovne komponente YERP programa zapošljavanja i zadržavanja mladih u BIH osmislio didaktički materijal za nastavnike s ilustracijama integracije ključnih kompetencija.

Multidisciplinarni autorski tim je odabran putem konkursa, a čine ga osobe sa različitom ekspertizom, naučno-stručnim područjem djelovanja i iskustvom rada u praksi. Njega su sačinjavali univerzitetski eksperti, predstavnici pedagoških zavoda i stručnih službi resornih ministarstava obrazovanja, te nastavno osoblje – edukatori.

Nakon osmišljavanja modula, on je predstavljen i članovima Radne grupe.

Članovi Radne grupe – predstavnici entitetskih i kantonalnih obrazovnih vlasti, Ministarstva civilnih poslova BIH i Agencije za predškolsko osnovno i srednje obrazovanje prihvatili su i pozdravi prijedlog koncepta obrazovnog modula koji je prezentovao Autorski tim.

U sklopu YERP programa zapošljavanja i zadržavanja mladih u BIH odršan je i trening trenera.

20 savjetnika pedagoških zavoda, nastavnika-trenera i CIVITAS koordinatora prošao je trodnevni teorijsko-metodički trening nakon kojeg su organizovane obuke za 610 nastavnika i direktora iz 100 osnovnih i srednjih škola u 17 YERP općina. Cilj programa je integracija pristupa baziranog na ključnim kompetencijama i životnim vještinama u redovnu nastavu osnovnih i srednjih škola kroz školske planove i rad nastavnika u učionici.

Nakon objavljivanja priručnika obavljene su obuke za nastavnike u 17 YERP općina za integraciju pristupa poučavanju koji je baziran na ključnim kompetencijama i životnim vještinama. Strateški ciljevi koje je postavilo Europsko vijeće u Lisabonu 2000. godine predvidjeli su potrebu za fleksibilnijim obrazovanjem koje može odgovoriti na izazove društva temeljenog na znanju i dinamičnom tržištu rada. Takav, fleksibilni obrazovni sistem temelji se na procesu učenja i poučavanja koji predstavlja integraciju pristupa baziranog na ključnim kompetencijama i životnim vještinama. Primjenjuje se od najranijeg uzrasta (predškolskog obrazovanja i osnovne škole) do završetka formalnog obrazovanja i kasnije tijekom cjeloživotnog neformalnog i informalnog učenja.

U prilogu možete preuzeti:

Priručnik za osnovnu školu – Integracija pristupa baziranog na ključnim kompetencijama i životnim vještinama

Priručnik za nastavnike gimnazije i srednje stručne škole – Integracija pristupa baziranog na ključnim kompetencijama i životnim vještinama