Mobilna Laboratorija Demokratije

Mobilna Laboratorija Demokratije

„U sklopu Civitas-ovog projekta Mobilna laboratorija demokratije, 600 mladih aktivista biće uključeno u rješavanje 66 problema sa kojima se susreću u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.“

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava, Civitas, je u skladu sa trendom i rastećom ulogom svih vidova neformalnog obrazovanja, pokrenuo inovativni program Mobilne laboratorije demokratije decembra 2012. godine, koji je trajao sve do kraja 2013. Mobilna laboratorija demokratije jeste program pokrenut s ciljem promocije i jačanja građanskog aktivizma i interkulturalnog razumijevanja među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini, s posebnim naglaskom na važnost vršnjačkog aktivizma i obrazovanja. Kroz program laboratorije demokratije, obuhvaćeno je gotovo 1000 mladih osoba u Bosni i Hercegovini, kojima su pružene višestruke prilike za razvoj i praktikovanje liderskih sposobnosti, promovisanje i uspostavljanje trajnih veza između mladih iz svih krajeva države i razvoj aktivne mreže mladih koje se putem vršnjačkog obrazovanja, uzajamno osnažuju u preuzimanju građanske odgovornosti i aktivne uloge u životu zajednice.

Laboratorija demokratije je osnažila 50 vršnjačkih edukatora da kroz 22 radionice održane u 22 lokalne zajednice (Doboj Istok, Brčko Distrikt, Bosanski Petrovac, Han Pijesak, Novi Grad, Kladanj, Visoko, Glamoč, Gradiška, Bosanska Krupa, Lopare, Zenica, Jajce, Ključ, Vlasenica, Fojnica, Kakanj, Posušje, Velika Kladuša, Srebrenica, Ugljevik i Bijeljina) rade na rješavanju 66 nominovanih problema sa kojima se te lokalne zajednice susreću. Kroz radionice vršnjačkog obrazovanja, preko 600 srednjoškolaca, studenata, NVO aktivista, članova komisija za mlade, podučeno je osnovnim koracima sprovođenja javne politike, korištenja građanskih prava kao i važnosti građanske participacije na svim nivoima vlasti, sa naglaskom na lokalni nivo.

Radionice su doprinijele da se mladi više angažuju u svojim zajednicama na rješavanju problema sa kojima se susreću, te da aktivno učestvuju u izradi akcionih planova i strategija, preko kojih će se definisati jasni koraci ka rješavanju nominovanih problema. U narednom periodu Civitas-ovi ambasadori mobilne laboratorije će pratiti aktivnosti u lokalnim zajednicama i nastojati da se kroz ovaj vid aktivizma uključi što veći broj mladih, na rješavanju lokalnih problema.

„Veliki cilj obrazovanja nije znanje, već akcija.“
Herbert Spenser

Civitas je u svojoj poslovnoj politici prepoznao važnost vršnjačkog obrazovanja i iz te namjere pokrenuo projekat koji motiviše mlade ljude da zajedničkim snagama shvate ulogu u društvu u kojem žive, te da se angažuju na rješavanju problema lokalnih zajednica, jer građanska participacija podrazumijeva aktivno učešće u svim vidovima javne politike, pa tako i na rješavanju problema lokalnih zajednica.

Vršnjačka edukacija je planski vođen i kontinuiran proces kojim obučene, motivisane osobe organizuju različite aktivnosti sa svojim vršnjacima. Važnost vršnjačke edukacije jeste što vršnjaci imaju veliki uticaj jedni na druge, na vrijednosti, stavove i stilove ponašanja mladih osoba, te na taj način se koriste uticaj na najbolji mogući način. Ovim načinom sticanja znanja, stavova, motivacija i vještina koje će ih osnažiti da zaštite svoje zdravlje i da se odgovorno ponašaju, kako prema sebi, tako i prema svojoj okolini, podstičemo mlade da budu društveno odgovorni. Prilikom vršnjačke edukacije, informacije se lako prenose jer vršnjački edukator i njegovi vršnjaci imaju isti ili sličan društveni i socio-ekonomski status, kao i slična interesovanja, te vršnjački edukator neće biti shvaćen kao neko ko je „došao da pametuje“ nego kao osoba koja se suočava sa sličnim problemima i koja to sve razumije. Kroz vršnjačku edukaciju, mladi imaju priliku da vide mladu, zdravu osobu, koja vodi računa o sebi i svojoj okolini, koja nije nasilna, a koja je pored toga zadovoljna, zabavlja se, društveno je odgovorna i svjesna, te je u ulozi lidera. Na ovaj način, vršnjački edukatori su model za svoje vršnjake, te predstavljaju pozitivan primjer kojeg treba slijediti.