Kako?

Kako?

Projekat građanin / Ја Грађанин učenicima pomaže da postanu odgovorni i informisani mladi ljudi koji kroje svoju budućnost i shvataju pojam i značaj brige i uključenja svih građana u rješavanje problema koji se tiču svih nas.

Za što bolju efikasnost potrebno je da pomažemo predstavnicima vlasti sa svojim mjerama javne politike, što podrazumjeva da moramo da savladamo principe po kojima ona funkcioniše.

Takmičenja učenicima daju priliku da praktično provedu ono što su naučili, i da vježbaju svoje sposobnosti da želje pretvore u stvarnost.