Online Projekt građanin / Ja građanin takmičenje – Brčko distrikt 2021

Online Projekt građanin / Ja građanin takmičenje – Brčko distrikt 2021

U cilju poštovanja svih propisanih epidemioloških mjera, naša je preporuka da škole-učesnici takmičenja rade na izradi digitalnog „Projekt građanin“ portfolija, a kako bismo podržali i olakšali realizaciju ovogodišnjih tamičenja, pripremili smo sljedeće:

Urnek digitalnog portfolija (izložbenog dijela) sa smjernicama kako ga kompletirati (smjernice se nalaze ispod slajdova).

Dio za dokumentaciju nismo definirali, ali smatramo da je najbolje i najjednostavnije da se sva dokumentacija dostavi u formi jednog pdf dokumenta.

Dvije e-mail adrese na koju škole mogu dostavljati svoje portfolije i dokumentaciju:

Namjera nam je bila na ovaj način olakšati postupak dostavljanja portfolija i dokumentacije i praćenje i pregled istih od strane koodinatora i sudija.

Digitalizirane upitnike za identifikaciju problema i mišljenje o ustavu.

Set digitalnih obrazaca koje treba popuniti i poslati na gore navedene mailove možete preuzeti ovdje:

Bosanski jezik

Srpski jezik

Hrvatski jezik