Projekat “Građanin” – Tema “Vandalizam”

Projekat “Građanin” – Tema “Vandalizam”

Učenici III2 razreda Ekonomske škole Brčko smjer ekonomski tehničar, u okviru predmeta Demokratija i ljudska prava realizuju projekat “Građanin”, u kojem su za temu odabrali “Vandalizam”.

“Vandalizam predstavlja čin kojim neko lice uništava ili nanosi štetu nekoj, po pravilu tuđoj, imovini. To je društveno negativna pojava, koja je, trenutno, veoma prisutna u našoj društvenoj zajednici.

Ova pojava nema za posljedicu samo loš izgled grada, nego i znatno smanjuje ugled grada, te samim tim i šanse za razvoj turizma”, kažu učenici.

Ono su proveli istraživanje među srednjoškolcima i profesorima, koje im je pokazalo da oni smatraju da je najčešći razlog ovakvog ponašanja dokazivanje u društvu.

“Svi naši ispitanici se slažu da je odgovornost na svima nama kada je riječ o sprečavanju vandalizma. U Brčkom ima mnogo institucija koje se bave ovim problemom, među kojima su policija, Tužilaštvo, Centar za socijalni rad…, ali sve one djeluju tek kada šteta nastane, nijedna ne radi na sprečavanju nastanka te štete. Mi smatramo da bi i naš grad, po uzoru na okolne gradove, trebao uvesti komunalnu policiju koja bi smanjila prisustvo vandala u našem gradu”, smatraju ovi mladi ljudi.

Upravo o vandalizmu, potrebi za komunalnim redarima, uništavanju komunalne opreme i mobilijara, razgovarali su i sa predstavnikom našeg preduzeća, Admirom Muminovićem, izvršnim rukovodiocem RJ Čistoća.

“Prema podacima kojima mi raspolažemo i uopšte dosadašnjem iskustvu, najčešće mete vandala su male narandžaste kante, kontejneri, ulična rasvjeta, klupe u parku, fasade, itd…Vlada Brčko distrikta BiH za popravku svega ovog izdvaja i do 5.000 KM godišnje. Upravo prije nekoliko dana smo zabilježili jedan vandalski slučaj prevrtanja kontejnera. Mi smo taj kontejner uklonili, smeće počistili, ali nemamo informaciju ko i zašto je to uradio”, rekao je Muminović.

Poruka ove grupe učenika je da ne uništavamo imovinu koju ćemo na kraju svakako sami nadoknaditi, te da je bolje da se novac koji se ulaže u popravku štete nastale od vandalizma, utroši u nešto što će biti svima od koristi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzeto sa: http://komunalno.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=4368%3Aprojekat-graanin–tema-vandalizam-&catid=34%3Avijesti&Itemid=127&lang=bs