Upute za sudije

Upute za sudije

Instrukcije za ocjenjivače: Izlaganje portofolija i dokumentacija

Opseg takmičenja

Ovo takmičenje je završna tačka projekta za građansko obrazovanje za učenike viših razreda osnovne škole. Razredi su identificirali, analizirali i predložili mjere javne politike koje se odnose na kritičan i važan problem u njihovoj zajednici.
Nakon identificiranja problema, razred se dijeli u istraživačke timove da bi se prikupile informacije iz biblioteka, novina, sa radija, televizije, od profesora i upućenih, advokata i sudaca, organizacija u zajednici, interesnih grupa, zakonodavnih ureda i administrativnih službi.

Portofolio
Potom razred izrađuje portofolio koji se osniva na njihovom istraživanju. Podijelili su se u četiri grupe i svaka je bila odgovorna za jedan dio portofolija.
Zadatak prve grupe:Objasniti problem koji je razred izabrao-zašto je važan i zašto ga vlada treba razmotriti.
Zadatak druge grupe: Procijeniti alternativne politike koje su pokušale riješiti problem.
Zadatak treće grupe: Izraditi i obrazložiti mjere javne politike koja će se baviti problemom.
Zadatak četvrte grupe: Izraditi akcioni plan da se pridobije vlada za mjere politike koje vi predlažete.
Portoflio ima dvije komponente: izlaganje i dokumentaciju. Svaka od četiri grupe je odgovorna za oba dijela portofolija.

Izlaganje
Čine ga četiri postera na kome se izlaže rad svake grupe.

Dokumentacija
Obuhvaća prikupljene materijale koji na najbolji način dokumentiraju istraživanje. Materijali se uvezuju u notes. Treba izraditi sadržaj za svaki od četiri dijela. Peti dio u notesu sadrži učeničke ocjene i osvrt na njihovu aktivnost. Za ovaj dio je odgovoran cijeli razred.
Za detaljan opis zahtjeva svakog od dijelova portofolija pogledajte tekst za učenike.

Kriterij za ocjenjivanje

Svaki dio portofolija
Ocjenjivanje dijela svake grupe osniva se na slijedećem kriteriju:
– Potpunost
– Ustavnost (za grupu 3.)
– Jasnost
– Informacija
– Potpora
– Grafikoni
– Dokumentacija

Ocjena cijelog portofolija
Zasniva se na slijedećem kriteriju :
– Uvjerljivost
– Praktičnost
– Koordinacija
– Osvrt

Listovi za ocjenu detaljnije opisuju ove kriterije.
Za svaki navedeni kriterij, svaki će sudac ocijeniti grupu od 1 do 5. Postoje posebni listovi za ocjenjivanje za svaku od četiri grupe i za cijeli portofolio. Ocjenjivači mogu i mijenjati svoje ocjene, a i savjetovati se međusobno. Ali ne moraju imati jednako mišljenje.
Također će pristupiti bodovanju svakog portofolija.
90 – 100 = odličan
80 – 89 = vrlodobar
70 – 79 = dobar
0 – 69 = dovoljan

Učenici će cijeniti komentare i sugestije. Na taj način oni također uče.

Instrukcije za sudije: Usmena prezentacija

Opseg takmičenja

Ovo takmičenje je završna tačka projekta za građansko obrazovanje za učenike viših razreda osnovne škole. Razredi su identificirali, analizirali i predložili mjere javne politike koje se odnose na kritičan i važan problem u njihovoj zajednici.
Nakon identificiranja problema, razred se dijeli u istraživačke timove da bi se prikupile informacije iz biblioteka, novina, sa radija, televizije, od profesora i upućenih, advokata i sudaca, organizacija u zajednici, interesnih grupa, zakonodavnih ureda i administrativnih službi.

Portofolio
Potom razred izrađuje portofolio koji se osniva na njihovom istraživanju. Podijelili su se u četiri grupe i svaka je bila odgovorna za jedan dio portofolija.
Zadatak prve grupe:Objasniti problem koji je razred izabrao-zašto je važan i zašto ga vlada treba razmotriti?
Zadatak druge grupe:Procijeniti alternativne politike koje su pokušale riješiti problem.
Zadatak treće grupe: Izraditi i obrazložiti mjere javne politike koja će se baviti problemom.
Zadatak četvrte grupe: Izraditi akcioni plan da se pridobije vlada za mjere politike koje vi predlažete.
Portofolio ima dvije komponente: izlaganje i dokumentaciju. Svaka od četiri grupe je odgovorna za oba dijela portofolija.

Postupci usmene prezentacije
Cilj usmene prezentacije portofolija jeste da učenici nauče predstavljati i braniti svoja mišljenja koja nastoje uticati na javnu politiku.
Svaki razred se dijeli na četiri grupe, svaka za po jedan dio portofolija. Svaka od ovih grupa će pripremiti prezentaciju – 4 min. Pred ocjenjivačima, i šest minuta odgovarati na pitanja.

Početak usmene prezentacije
Ocjenjivači će prije toga izabrati svog predsjednika. Predstavit će se i pozvat će prvu grupu da prezentira portofolio. Potom, redom, i ostale grupe.
Učenici treba da se koncentriraju na osnovne aspekte svog dijela za izlaganje portofolija, ali ne treba da čitaju napisano. Mogu koristiti grafikone pri objašnjavanju, kao i bilješke.

Pitanja
Nakon što saslušaju prezentaciju, suci će postaviti pitanja. Učenicima je to prilika da pojasne, prošire i odbrane svoje pozicije. Ova su pitanja najveći izazov za ocjenjivače koji treba da ih sastave koncizno, i bolje je ne postavljati pitanja iz više dijelova. Učenicima nije dozvoljeno da koriste bilješke pri odgovorima, mada se mogu pozvati na izloženi portofolio.
Sugestije za pitanja:
– da učenici objasne ili pojasne ono izloženo
– da navedu primjere za to
– da odbrane neke od svojih tvrdnji ili pozicija
– da kažu šta su naučili prilikom istraživanja, kakve su probleme imali, koje su koncepte i ideje naučili
– postavite pitanja cijeloj grupi.
Nakon toga iznesite svoja mišljenja i komentare, povratno.

Kriteriji za ocjenjivanje

Za usmenu prezentaciju, ocjenjivači će ocjenjivati svaku učeničku grupu na osnovu pet kriterija: značaj, razumijevanje, argumentacija, odgovori i timski rad. Cijela usmena prezentacija razreda će se ocjenjivati prema dva kriterija: uvjerljivost i koordinacija. Kriteriji su objašnjeni na listu za ocjenjivanje. Ocjenjivači moraju ocjenjivati na osnovu ovih sedam kriterija. Za svaki navedeni kriterij koristit će ocjene od 1 do 5, bez plusa i minusa. Prije prezentacije moraju dobiti odgovarajuće listove za ocjenjivanje. Ocjene i ukupnu ocjenu treba zabnilježiti na Listu za ocjenu ukupne prezentacije. Ocjenjivači se mogu dogovarati, ali ne moraju biti istog mišljenja.

Također mogu koristiti bodovanje.