Prva konferencija nastavnika za predmet demokratija i ljudska prava

188
0
Prva konferencija nastavnika za predmet demokratija i ljudska prava
Prva konferencija nastavnika za predmet demokratija i ljudska prava

Prva konferencija nastavnika za predmet demokratija i ljudska prava održana je 09. oktobra 2010. godine u Sarajevu. Na jednodnevnoj konferenciji, koja je konceptualno bila organizovana kao evaluativna radionica, preko 160 nastavnika demokratije i ljudskih prava, kao i predstavnici ministarstava i pegadoških zavoda iz cijele Bosne i Hercegvoine, imali su priliku pokrenuti diskusiju i razmjeniti mišljenja o statusu predmeta demokratija i ljudska prava u srednjim školama u zemlji, dosadašnjim efektima programa certifkacije, te načinima za njegovo unaprijeđenje, kao i poboljšanje sadržaja nastavnog plana i programa i udžebenika za ovaj predmet.

Osnovni cilj ove konferencije bila je evaluacija efekata programa certifikacije nastavnika srednjih škola i utvrđivanje potreba nastavnika za daljim stručnim usavršavanjem na ovom polju. Jednodnevna konferencija na kojoj je okupljen do sada najveći broj nastavnika Demokratije i ljudskih prava iz svih dijelova Bosne i Hercegovine poslužila je kao forum za razmjenu mišljenja o rezultatima programa certifikacije i njegovom nastavku i unaprijeđenju, unaprijeđenju nastavnog plana i programa i udžbenika za ovaj predmet, potrebama nastavnika za stručnim usavršavanjem, kao i načinima i aktivnostima na polju zagovaranja interesa ovog predmeta i osiguranja njegovog statusa u novim nastavnim planovima i programima za srednje škole. Prisustvo predstavnika ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda istovremeno je iskorišteno za pokretanje diskusije na ove teme i sa predstavnicima relevantnih obrazovnih institucija.

Prethodni sadržajPredškolsko obrazovanje: Prva međunarodna konferencija “Vaspitanje i obrazovanje u kontekstu održivog razvoja”
Naredni sadržajTreća konferencija projekta Mlade snage “Mlade snage i aktivizam u lokalnoj zajednici“

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje