Prva najava programa – Brčko ljetni kamp 2019

265
0

Poštovani učenici i nastavnici,

Brčko ljetni kamp – Ljetna škola demokratije 2019. održat će se, kako je i najavljeno, u Distriktu Brčko u periodu od 17.06. do 21.06. Svi učesnici na kamp dolaze organiziranim prevozom, a program rada i plan prevoza sa stanicama, satnicama i kontakt podacima vozača, nastavnicima će biti dostavljen elektronskom poštom. Neposredno prije kampa i tokom trajanja programa CIVITAS će objaviti i dežurni broj telefona na koji ćete moći dobiti sve servisne informacije i koji će služiti za komunikaciju sa organizatorima, kako učesnicima tako i njiihovim roditeljima.

Za dolazak na kamp nastavnici trebaju dostaviti:

  • prijavni obrazac sa izjavom o prihvatanju odgovornosti nastavnika – voditelja tima
  • izjave roditelja/staratelja za svakog učenika
  • podatke o zdravstvenom stanju, posebnim prehrambenim navikama i eventualnim terapijama koje je propisao ljekar, a koje koristi učenik – učesnik programa.

Školski timovi koji su izborili pobjedu na kantonalnim i regionalnim „Projekt građanin/Projekat Ja građanin“ (PG) takmičenjima pozvani su na Brčko ljetni kamp. CIVITAS je javnim pozivom dao priliku svim razrednim timovima koji su ove školske godine uzeli učešće u školskim i općinskih takmičenjima, a nisu izborili pobjedu, da kroz izazov „Moj PG video“ osvoje učešće u programu kampa. Timovi čije su prijave prihvaćene, dobile su mail obavještenja sa obrascima za dostavljanje gore pomenutih podataka. U slučaju naknadnog odustajanja nekog od timova, CIVITAS će prihvatiti i druge prijave na koje za sada, zbog velikog interesovanja, a limitiranih smještajnih kapaciteta, nismo mogli pozitivno odgovoriti.

Program kampa dijeli se na edukativne radionice, sportsko – zabavni i kulturno-umjetnički program. Detaljan pregled aktivnosti objavit ćemo do 10.06.2019.

Ove godine, naš kamp proslavlja punoljetstvo. Povodom 18. ljetnog kampa odlučili smo priliku za trenerski angažman dati članovima CIVITAS studentske mreže – alumnistima školskog „Projekt građanin – Projekat Ja građanin“ programa i ovog kampa. Oni će kao peer-edukatori i treneri za omladinske projekte raditi sa učenicima osnovnih škola, a tema koju istražuju je Pravo na zdravu i čistu okolinu. S učenicima srednjih škola teme poticajnih politika za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih istraživat će članovi CIVITAS Mreže trenera koji su u ovoj školskoj godini imali najveći broj aktivnosti u vannastavnim programima obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo koje je pripremio i realizovao CIVITAS. Kako naša Mreža trenera ima brojno članstvo ovo je bio jedini način da napravimo selekciju trenera i zahvalimo se onima koji su u ovoj školskoj godini dali najveći doprinos realizaciji naših aktivnosti poput festivalskog programa Noć u Muzeju i drugim vannastavnim programima za učenike i nastavnike.

Aktivnosti kampa odvijaju se na Stadionu malih sportova „Blatuša“, u Domu kulture Brčko Distrikta, Tehničkoj i Petoj osnovnoj školi, na više lokacija u gradu i na popularnom izletištu Brka gdje drugi i treći dan programa imamo Školu u prirodi. Smještaj za učesnike organiziran je u više hotela, a raspored smještaja napravit ćemo na osnovu spontanog, nasumičnog izvlačenja timova što će se uživo prenositi i na našem Facebook profilu. Naime, nijedan hotel u Distriktu Brčko ne može primiti sve učesnike kampa. Neki hoteli su u gradskoj zoni (centru), a neki u perifernom dijelu grada i među njima postoji razlika u kvaliteti. Iako ćemo u hotelu provoditi najmanje vremena, odlučili smo raspored smještaja napraviti slučajnom metodom odabira kako bi izbjegli nepotrebne intervencije nastavnika – iskusnijih kampera ili se doveli u situaciju da mislite da neke ekipe favorizujemo. Izvlačenje će biti u sedmici prije početka pograma, a naše Live javljanje najavit ćemo najmanje 24 sata ranije.

Svi učesnici svaki dan imaju osigurana tri obroka i potrebne užine, od čega ćete samo doručak imati u hotelu gdje ste smješteni, dok će drugi obroci biti služeni na lokacijama naših aktivnosti. Ne preporučujemo konzumiranje vode iz gradskog vodovoda, pa će organizator svakoga dana učesnicima dijeliti flaširanu vodu. Na lokacije, gdje se održavaju radionice i druge aktivnosti kampa, dolazite vanrednom linijom prevoza, pa je od velikog značaja da pratite Plan prevoza unutar kampa koji će, kao i program, biti objavljen na našoj web stranici i dostavljen nastavnicima i školama putem elektronske pošte.

Svaki dan hotel napuštate u jutarnjim satima, a povratak je planiran tek nakon večere zbog čega učesnicima preporučujemo da sa sobom nose rezervnu odjeću, jaknu ili džemper u slučaju promjene vremena, kao i sve drugo što im je potrebno tokom cjelodnevnog programa kampa. Ukoliko učenik koristi terapiju, istu treba predati odgovornom nastavniku koji će organizatora na dnevnoj osnovi izvještavati o tome da li učenik redovito uzima propisanu terapiju i kakvo je njegovo stanje. Molimo roditelje učenika s alergijama koje stimuliraju supstance koje nećemo moći izbjeći (ambrozija, trava, polen, bršljen, ujed pčele) da se prije dolaska konsultuju sa ljekarom o tome da li se učeniku uopće preporučuje pohađanje programa koji se svrstava u kategoriju „škola u prirodi“. Na posebne prehrambene navike učenika, kao i neka stanja poput dijabetesa ranije će biti upozoreni svi koji rade pripremu hrane, ali i dežurna ljekarska ekipa koja će s nama biti svaki dan u slučaju potrebe za njihovom intervencijom.

Kamp prati i osigurava Policija Distrikta Brčko, no svaki je nastavnik odgovoran za svoje učenike. Policija i organizatori su tu da vaše učesnike zaštite od bilo kojih trećih lica na lokacijama na kojima se odvija program. Svako udaljavanje od kampa i kretanje učesnika mimo programa ili nakon završetka aktivnosti se ne preporučuje i u odgovornosti je isključivo nastavnika – voditelja školskog tima.

Prethodni sadržajJavni poziv za učešće u programu Brčko ljetnog kampa – Ljetne škole demokratije
Naredni sadržajBrčko ljetni kamp 2019: Raspored smještaja u hotelima

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje