Prvi online registar „Projekt građanin/Ja građanin“

227
1

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS u školskoj 2013./2014. godini predstavlja prvi online registar svih Projekt građanin/Ja građanin ideja. Želja nam je da omogućimo razmjenu informacija i iskustva, online vršnjačko savjetovanje i umrežavanje učenika s ciljem podsticanja diskusije o načinima uključivanja građana u procese donošenja odluka na svim nivoima vlasti, bez obzira na rezultate školskih, općinskih/opštinskih, kantonalnih/županijskih, regionalnih i Brčko Distrikt takmičenja.

Online registar namjenjen je učenicima osnovnih i srednjih škola koji u ovoj školskoj godini rade na Projekt građanin/Ja građanin portfoliju i omogućava im predstavljanje predloženih politika razreda. Predstavljanjem ideje i rješenja za koji se zalaže vaš razred dobivate podršku za realizaciju plana bez obzira na ishod takmičenja. Omogućeno vam je da dajete komentare na radove kolega iz cijele BIH, međusobno se savjetujete oko unaprijeđenja i zagovaranja za usvajanje predloženih rješenja. Inovativna rješenja javne politike i uspješno realizirani planovi akcije biće nagrađivani učešćem u programu Brčko ljetnog kampa i drugim obrazovnim programima našeg Centra. Pojedinci i timovi prethodnih generacija mogu s nama podijeliti individualni i kolektivni osvrt na naučeno i pisati nam šta je bilo s njihovom projektnom idejom nakon takmičenja.

Online registar potražite na: https://civitas.ba/projektgradjanin/

Projekt građanin/Ja građanin (PG) sastavni je dio nastavnih planova i programa u osnovnim i srednjim školama, a realizira se kroz nastavni predmet građanskog obrazovanja. PG uvodi učenike u razumijevanje političkih procesa i poučava ih metodama i postupcima za aktivno učešće u procesima donošenja odluka. Cilj programa je da se kod učenika razvije osjećaj obaveze na aktivno učešće u građanskom životu i upravljanju pomoću:
• razvoja znanja i sposobnosti koje zahtijeva aktivna participacija
• sticanja praktičnog iskustva koje promovira kompeticiju i efikasnost
• shvaćanje važnosti učestvovanja građana

Iskustva razvijenih demokratija pokazuju kako je aktivno učešće građana u javnom životu zajednice jedno od temeljnih načela demokratsko uređenih političkih sistema i uslov ozbiljenja demokratske prakse (Šalaj, 2002.) što potvrđuje Koopmannovu tezu (Koopmann, 2003.) da uspješnost stabilnog, održivog, demokratskog društva zavisi o tome koliko je građana spremno prihvatiti ulogu aktivnog građanina u svojoj zajednici. Zbog toga je neophodno poticati i ostvarivati programe formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanje za odgovorno i aktivno građanstvo.

Krajnji ishod građanskog obrazovanja je stvaranje građanstva koje iskazuje brigu za zajednicu i upravo Projekt građanin/Ja građanin omogućava učenicima vježbanje takve uloge građana. Iz pozicije vlada i zakona građani su glasači – oni koji biraju predstavnike na koje prenos svoj suverenitet, no iz pozicije demokratije shvaćamo da je uloga građana daleko šira; građanin je i glasač ali i onaj koji svakodnevno prati rad vlasti, djeluje i učestvuje u odlučivanju po svim za zajednicu bitnim pitanjima.

Radeći na portfoliju Projekt građanin/Ja građanin učenici identifikuju probleme u zajednici, ispituju prednosti i nedostatke javne politike i istražuju alternativne mjere. Svoje viđenje rješenja iskazuju u formi mjere javne politike koju zagovara njihov razred. Učestvovanjem u ovom programu učenici su u proteklih 17 godina uspjeli inicirati usvajanje i izmjene zakona na svim nivoima vlasti, uveli su inkluzivno obrazovanje u škole, izgradili školska igrališta, sportske sale i omladinske centre, proveli niz humanitarnih i ekoloških akcija u svojim lokalnim zajednicama.

S ciljem afirmacije razrednih timova i dobrih ideja aktivnih i odgovornih građana pokrenuli smo prvu online aplikaciju PG projektne ideje i pozivamo učenike i nastavnike da registruju svoje politike razreda. Inovativne ideje, realizirana rješenja i kvalitetni prijedlozi biće nagrađivani tokom školske 2013./2014. i 2014./2015. godine.

Pripremila: Ivana Kešić

Prethodni sadržajPoučavanje za aktivno i odgovorno građanstvo – konferencija za 120 edukatora iz cijele BiH
Naredni sadržajRATIONALE – Opravdanost uvođenja obrazovanja za demokraciju u nastavni plan i program

1 KOMENTAR

  1. Odlično! Sve pohvale za ovu ideju
    Konačno ćemo moći izlagati probleme i donositi određene odluke i na internetu a ne da za to imamo priliku samo kada se takmičenje održava.
    Još jednom sve pohvale!

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje