Raspored predavanja CETI2019

214
0

Teorijsko-metodička instruktivna nastava za predmetne nastavnike građanskog obrazovanja održat će se u periodu od četvrtka, 17.01.2019. sa početkom u 15:00 sati do četvrtka, 24.01.2019. Petak 25.01.2019. je dan za učenje, a termin polaganja završnog testa, pismene provjere znanja je u subotu, 26.01.2019. sa početkom u 11:00 sati.

Radni dan traje od 08:00 do 19:00 sati uz pauzu za ručak od 14:00 do 15:00 sati i kraće pauze koje za svaki blok predavanja dogovarate sa predmetnim profesorom. Blok predavanja završavaju aplikativnim vježbama, a radni dan konsultacijama sa mentorom/ima programa.

Obavezno je prisustvo svim dijelovima programa. Bez prisustva predavanjima, ulaznom testu i aplikativnim vježbama kandidati neće moći pristupiti završnom testiranju.

Ovu radnu sedmicu završavamo objavom rasporeda predavanja, a kandidati mogu preuzeti i pdf dokument sa svim relevantnim informacijama koje će im pomoći u pripremi za instruktivnu nastavu. Priručnik sa lekcijama, praktikum instrukcije i aplikativne vježbe dobit ćete po dolasku.

RASPORED PREDAVANJA

 

Četvrtak, 17.01.2019.


15:00 – 16:00 Otvaranje programa
– pozdravni govor izvršne direktorice Sandre Sladaković

Program certifikacije – cilj i očekivanja
Ivana Kešić, CIVITAS program manager

Uvodne instrukcije za izradu ulaznog testa
Zdravko Šunkić, mentor programa

16:00 – 18:30 Ulazni test

 

Petak, 18.01.2019.


8:00 – 11:00 Povijesni razvoj, temeljne vrijednosti, ključna načela i modeli demokratije
prof.dr Asim Peco

11:00 – 14:00 Vlast u Bosni i Hercegovini – legalitet i legitimitet
prof.dr Kasim Trnka, emeritus

15:00 – 18:00 Republikanizam, konstitucionalizam, liberalizam, civizam, komunitarizam i kapitalizam
prof.dr Asim Peco

18:00 – 19:00 Konsultacije

 

Subota, 19.01.2019.


08:00 – 11:00 Ljudska prava i slobode
prof.dr Asim Peco

11:00 – 14:00 Vertikalna i horizontalna struktura vlasti u BIH
prof.dr Kasim Trnka, emeritus

15:00 – 18:00 Koncepti građanstva u ustavnoj demokratiji
prof.dr Asim Peco

18:00 – 19:00 Konsultacije

 

Nedjelja, 20.01.2019.


08:00 – 11:00 Civilno društvo i vlast
Amir Hodžić

11:00 – 14:00 Građanske vrline i dispozicija
Amir Hodžić

15:00 – 18:00 Pripreme za rad na praktikumu
Zdravko Šunkić

18:00 – 19:00 Konsultacije

 

Ponedjeljak, 21.01.2019.


08:00 – 14:00 Projekt građanin/Projekat Ja građanin
Ljubiša Rokić i Sanin Čolić

15:00 – 18:00 Projekt građanin/Projekat Ja građanin
Ljubiša Rokić i Sanin Čolić

18:00 – 19:00 Konsultacije

 

Utorak, 22.01.2019.


08:00 – 11:00 Ekonomija i demokratija
prof.dr Slaviša Kovačević

11:00 – 14:00 Globalizacija i demokratija
prof.dr Slaviša Kovačević

15:00 – 18:00 Mediji i demokratija
prof.dr Damirka Mihaljević

18:00 – 19:00 Konsultacije

 

Srijeda, 23.01.2019.


08:00 – 11:00 Metodika nastave građanskog obrazovanja
prof.dr Mile Ilić
doc.dr Ljiljana Jerković

11:00 – 14:00 Pravda i Sudski sistem
prof.dr Zlatan Begić

15:00 – 18:00 Metodika nastave građanskog obrazovanja
prof.dr Mile Ilić
doc.dr Ljiljana Jerković

18:00 – 19:00 Konsultacije

 

Četvrtak, 24.01.2019.


08:00 – 14:00 Metodika nastave građanskog obrazovanja
prof.dr Mile Ilić
doc.dr Ljiljana Jerković

15:00 – 18:00 Metodika nastave građanskog obrazovanja
prof.dr Mile Ilić
doc.dr Ljiljana Jerković

18:00 – 19:00 Konsultacije

 

Petak, 25.01.2019.


Pripreme za završni test

 

Subota, 26.01.2019.


11:00 – 13:30 Završni test – pismena provjera znanja

Certifikacija 2019.-Uvodnik

Prethodni sadržajProgram certifikacije nastavnika: Rezultati konkursa/natječaja
Naredni sadržajSalčinović će na IVLP programu u Sjedinjenim Američkim Državama predstavljati Bosnu i Hercegovinu

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje