Razvoj građanskih i interpersonalnih kompetencija u najranijoj dobi

185
0
CIVITAS program predškolskog odgoja i obrazovanja promovira interdisciplinarni pristup razvoju građanskih i interpersonalnih kompetencija u najranijoj dobi kako bi dijete usvojilo univerzalne vrijednosti demokracije i steklo osnovna znanja i razvilo vještine za život u demokratskom društvu.
Istraživanja u svijetu i kod nas pokazuju da djeca postižu bolje rezultate i u drugim oblastima ukoliko razumiju principe, vrijednosti i smisao na kojima se temelji njihov svijet. Igrom u zamišljenim situacijama bliskim stvarnosti koja ih okružuje i zajedničkim rješavanjem problema djeca razvijaju osjećaj odgovornosti i praktične vještine kao što je slijeđenje uputa, grupni rad, istraživanje i poštovanje pravila.
Program ranog odgoja i obrazovanja malih građana koji se implementira u vrtićima čine četiri bazična koncepta: Pravda, Privatnost, Autoritet i Odgovornost. Predloženi program usklađen je sa posebnim ciljevima predškolskog odgoja i obrazovanja a koji se odnose na:
  • Razvijanje kognitivnih sposobnosti djeteta neophodnih za razumijevanje prirode i svijeta u kojem živi, u skladu sa potrebama i interesovanjima;
  •  Razvoj socijalnih i emocionalnih sposobnosti individualne odgovornosti za rad i život u zajednici, kao i razvoj samokontrole;
  • Stvaranje razvojnih pretpostavki i usvajanje socijalnih i moralnih vrijednosti demokratskog, humanog i tolerantnog društva;
  •  Osposobljavanje za poštovanje ljudskih prava i osnovnih sloboda, te razvoj sposobnosti za život u društvu u kojem se odgovornost prima i ispunjava.
Kooperativne metode koje se primjenjuju, odnosno socijalno učenje, podrazumijeva odgojno-obrazovnu klimu u kojoj se svaki učesnik, bez obzira na razlike, osjeća prihvaćeno, opušteno i sigurno. Na taj način se dijele iskustva, povećava osjećajnost djece na tuđe i drugačije emocionalne doživljaje.
Ovakvo učenje doprinosi društvenoj koheziji, tj. razvija suradnju, suosjećanje i prihvaćanje različitosti. Najvažniji doprinos programa je u tome da dijete stiče spoznaje o svijetu koji ga okružuje, stiče povjerenje u vlastite sposobnosti, stvara pozitivnu sliku o sebi, razvija mišljenje, pamćenje i pažnju, logično zaključuje, vježba svoje stvaralačke sposobnosti, stiče prve radne navike i uči se socijalnom ponašanju i nenasilnom rješavanju problema.
Ivana Kešić
Prethodni sadržajSarajevo: Smotra malih građana – revijalni program predškolskog odgoja i obrazovanja za aktivno i odgovorno građanstvo
Naredni sadržajVIJESTI: Pedagoški zavod Tuzla

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje