Realizirano inicijalno ispitivanje znanja i stavova učenika u osnovnim školama

170
0

Zaključno sa današnjim danom, petak 31.10.2014. završeno je ispitivanje znanja i stavova učenika osnovnih škola u području obrazovanja za demokratsko, aktivno i odgovorno građanstvo. Ispitivanje je provedeno na stratificiranom uzorku od 92 škole oba entiteta i distrikta Brčko.

Istraživački instrument sačinjen je od 23 pitanja podijeljenih u 3 dijela, gdje se u prvom dijelu ispituje poznavanje osnovnih koncepata građanskog obrazovanja, u drugom odnos učenika prema nastavi i udžbenicima nastavnog predmeta građanskog obrazovanja dok se u trećem dijelu ispituje politička kultura (informiranost, životno važne vrijednosti i participacija) učenika. Ovi elementi provjeravaju se u odnosu na promjenjive varijable: administrativno-teritorijalnu pripadnost učenika, jezik na kojemu se provodi nastavni plan i program (uvažavajući da postoji razlika u statusu predmeta i načinu izučavanja sadržaja nastave građanskog obrazovanja ovisno o nastavnom planu i programu koji škola provodi), uspjeh učenika/ispitanika u prethodnoj školskoj godini, spol i stupanj obrazovanja oba roditelja.

Primjena upitnika, uključujući i upute administratora, trajala je jedan školski sat (45 minuta), a uzorak istraživanja reprezentativan je za populaciju učenika u osnovnim školama. Uzorak uključuje javne škole i do 1% privatnih škola koje rade po nastavnim planovima i programa na zvaničnim jezicima BIH.

Finalno ispitivanje provest će se na istom uzorku škola i učenika na kraju školske godine, u travnju/aprilu-svibnju/maju 2014. kada ćemo uz znanja i stavove kod učenika koji slušaju nastavni predmet građanskog obrazovanja ispitivati i zadovoljstvo  nastavnim procesom, radom nastavnika i korištenom udžbeničkom literaturom u ovoj školskoj godini. U toj fazi istraživanja postojeći istraživački instrument biti će prilagođen za ispitivanje znanja i stavova nastavnika i direktora osnovnih škola koje čine uzorak.

Rezultati inicijalnog i finalnog ispitivanja biti će dostupni javnosti po okončanju istraživačkog projekta u školskoj 2015./2016. godini.

Ivana Kešić

Prethodni sadržajDonacije udžbenika školskim bibliotekama
Naredni sadržajU TIJEKU: Program pomoći i donacije školama u BiH zahvaćenim poplavama

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje