Regionalna konferencija: Poziv za dostavljanje radova

165
0

Rok za prijavu radova:  10.02.2015.

Poziv otvoren za nastavnike, istraživače, pedagoške radnike i savjetnike

Mjesto i vrijeme održavanja konferencije: 20.-22.03.2015. / Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS otvara poziv za dostavljanje radova za regionalnu konferenciju posvećenu temama iz oblasti građanskog obrazovanja koja će se održati u Banjaluci, u periodu 20.-22.03.2015. Cilj konferencije je omogućiti nastavnicima, istraživačima, obrazovnim vlastima i drugim zainteresiranim pojedincima da zajednički istražuju teme koje se dovode u vezu s teorijskim kontekstom, sadržajem, metodikom i kurikulumom građanskog obrazovanja kao i politikama odgoja i obrazovanja za aktivno građanstvo i promociju demokratskih vrijednosti aktivnog i odgovornog građanina u kontekstu cjeloživotnog učenja baziranog na razvoju ključnih kompetencija. Svi zainteresirani pozvani su da pošalju svoje radove na teme koje se mogu dovesti u vezu sa predloženim sadržajem konferencije.

Način prijave

Da biste se registrovali kao autor potrebno je da najkasnije do 31.01.2015. pošaljete svoju biografiju/životopis i sažetak rada (250-300 riječi) u MS Word (.doc) mailom na adresu info@civitas.ba.

Molimo da u nazivu maila (eng. subject) naznačite „2015. REGIONALNA KONFERENCIJA“.

Finalne verzije radova autori trebaju poslati najkasnije do utorka, 10.02.2015.

Uz naslovnu stranu na kojoj će biti istaknut naziv rada i ime autora, radovi treba da sadrže:

Abstrakt/sažetak

Sadržaj rada napisan u formatu Times New Roman 12pt i proredom 1

Fusnote i navode izvora u Harvard stilu

Radove šaljete u elektronskoj verziji – oba formata: MS Word i PDF 

O rezultatima javnog poziva autori će biti obavješteni najkasnije do 25.02.2015. a inicijalno već nakon slanja prijave.

Odabrane radove planiramo objaviti u publikaciji konferencije.

Radni jezici konferencije su engleski i jezici naroda koji žive u BIH.

Troškovi

Svi učesnici oslobođeni su plaćanja bilo kakve kotizacije, a organizator im pokriva troškove prehrane, smještaja i prevoza. 

 

Prethodni sadržajJavni poziv osnovnim i srednjim školama u Bosni i Hercegovini – „Izbor najdemokratičnije škole”
Naredni sadržajRegional Conference: Call for Abstracts

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje