Međunarodni uspjeh

Međunarodni uspjeh

Od 1999. Civitas BiH je asistirao u uspostavljanju programa građanskog obrazovanja u Indoneziji, Maleziji, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori.

Aktivan smo partner u “Projekt građanin” programima u Sjevernoj Irskoj, Kolumbiji i Arapskom Civitasu.

U septembru 2005. Civitas BiH je ugostio Iračko/Kurdsku delegaciju edukatora i pomogao im u uspostavljanju programa u njihovim sredinama.