Regionalni odbor

Regionalni odbor

U znak priznanja njegove uloge kao regionalnog lidera na polju građanskog obrazovanja Civitas u Bosni i Hercegovini je 2007. godine dobio grant od 40 000 dolara od State Departmenta za implementaciju regionalne strategije građanskog obrazovanja.

Formiran je regionalni Upravni odbor koji čine predstavnici 10 zemalja, a inicijalni sastanak Odbora na kome su po prvi put razmjenjene ideje, programi i iskustva u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava održan je u maju 2007. godine.

Zajedno sa našim regionalnim partnerima radimo na podizanju svijesti kreatora javnih politika i edukatora u ovoj oblasti u regionu kako bi planirali i implementirali aktivnosti koje bi omogućile razmjenu najboljih primjera iz prakse i poboljšanje kvaliteta obrazovanja za demokratiju i ljudska prava.

Za više informacija možete se obratiti Mileni Sarić na mail: msaric@civitas.ba