Regionalni programi: Aktuelnosti

Regionalni programi: Aktuelnosti

U okviru regionalnog istraživanja, koje se fokusira na različite modele obrazovanja za demokratiju i ljudska prava primjenjenih u regionu i njihov uticaj na mlade ljude, tokom novembra i decembra sprovedena je anketa na uzorku od 2 500 učenika srednjih škola u deset zemalja u regionu – u Albaniji, Rumuniji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji, Sloveniji, Makedoniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini.

Anketiranje su u zemljama regiona sproveli Civitasovi regionalni partneri predvođeni članovima regionalnog Upravnog odbora iz svake od zemalja učesnica, a za istraživanje je korišten instrument koji je za potrebe ovog istraživanja razvila i prilagodila grupa eksperata iz regiona.

Naredni sastanak regionalnog Upravnog odbora na kome će biti analizirana realizacija anketiranja biće održan od 9. do 11. februara 2009. godine u Beogradu.