Šunkić: Osnovne karakteristike Programa certifikacije

354
0

Osnovne karakteristike višednevnog programa modularne obuke, odnosno certifikacije nastavnika u oblasti građanskog obrazovanja koji se provodi na osnovu dogovora o saradnji između obrazovnih  vlasti u BiH i Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS od 16.01.2020. do 25.01.2020. godine, uglavnom se odnose na  na sljedeće:

Teorijsko-metodička instruktivna nastava traje  10 dana sa 80 kontakt sati i 40 sati individualnog rada (predavanja, aplikativne vježbe, instrukcije, priprema za polaganje  završnog  ispita),  što primjenom ECTS sistema nastavnicima  donosi 12 međunarodno verifikovanih i akreditovanih bodova/ kredita.

Teorijsko – metodička instruktivna nastava
Dio obuke iz teorijskog dijela programa realizuju univerzitetski profesori i drugi istaknuti eksperti u oblastima u kojim, kroz odgovarajuće module, učesnici izučavaju sljedeće okvirne sadržaje:

Metodologija/metodika nastavnog rada
prof. dr Mile Ilić / dr. Ljiljana Jerković
Kreiranje kurikuluma                                                                                                                                            Implementacija interaktivnih metoda                                                                                                                      Procjena u građanskom obrazovanju                                                                                                                    Kritični kvaliteti učeničkog rada
Kolaborativne strategije

Demokratija
prof. dr Asim Peco
Temeljne demokratske vrijednosti
Načela i modeli demokratije
Konstitucionalizam
Liberalizam
Temeljne demokratske vrijednosti
Građanstvo
Ljudska prava i slobode

Vlast u BiH
prof.dr Kasim Trnka
Ustavna definicija BiH
Grane i nivoi vlasti
Legalitet i legitimitet
Vertikalna i horizontalna struktura vlasti
Uloga institucija međunarodne zajednice

Pravda i sudski sistem u BiH
prof.dr Zlatan Begić
Pravda
Sudski sistem i organizacija sudske vlasti
Kontrola ustavnosti i zakonitosti
Reforma pravosuđa

Civilno društvo i vlast
Amir Hodžić, prof.
Potrebe i načini političkog učešća građana
Ciklus javne politike
Građanske vrline i dispozicije

Globalizacija i demokratija
prof.dr Slaviša Kovačević
Tržišna ekonomija i regulisanje ponude i potražnje
Tranzicija i ekonomski razvoj BiH
Globalizacija kao društveni fenomen
Pozitivni i negativni uticaji  globalizacije

Mediji i demokratija
prof.dr Damirka Mihaljević
Kreiranje javnog mnijenja
Stereotipi i mediji

Projekt „Ja, građanin“
Ljubiša Rokić, prof.
Znanja i sposobnosti koje omogućuju aktivnu participaciju
Razvoj razumijevanja važnosti učestvovanja učenika,budućih građana
Praktična iskustva koja promoviraju kompetencije i efikasnost učenika

Praktikum portfolio

Prema utvrđenim pravilima i standardima, nastavnici koji uspješno završe teorijski dio i polože završni ispit, uključuju se u drugi dio programa certifikacije. Tim dijelom, odnosno praktikumom,  predviđen je rad učesnika na razvojnom portfoliju koji treba da dokumentovano potvrdi  uspjeh i angažovanje kandidata na  tri sektora:

  1. Praksa u razredu,
  2. Aktivno učenje i demokratizacija školske sredine
  3. Profesionalni razvoj.

Nakon zadovoljavajuće ocjene i za taj, drugi dio programa, kandidati stiču status certifikovanog nastavnika predmeta Demokratija i ljudska prava / građansko obrazovanje za što im se izdaje odgovarajuće uvjerenje/certifikat.

Evaluacija programa: Šta kažu učesnici

Ocjene koje su ranije  davali učesnici pokazuju  da su  program obuke i ovakve pripreme za certfikacijski ispit u stručnom pogledu vrlo korisni ali i vrlo zahtjevni i da traže maksimalno naprezanje i  koncentraciju kandidata s obzirom na potpuni cjelodnevni angažman (najčešće od   8.oo do 19.oo i naknadno individualno učenje).

Svi se, takođe, slažu da je u pitanju neuobičajeno kvalitetan pristup koji se prije svega odnosi na činjenicu da svi  instruktori-predavači pokazuju  izuzetno visoke kvalitete u svojim oblastima, ali i da je u pitanju ozbiljna i složena materija koja često uključuje  oprečna stanovišta koja izazivaju  rasprave i razmjenu različitih mišljenja.

U cjelini gledano može se, u smislu zaključka a na osnovu dosadašnjih iskustava i analiza, dokumentovano tvrditi da  program certifikacije, kao dopuna i dio stalnog stručnog usavršavanja nastavnika građanskog obrazovanja, ima izuzetan značaj jer omogućuju sticanje opštih i užestručnih kompetencija, ekspertizu u poznavanju nastavne  materije, vještini obučavanja, ponašanju u skladu sa vrijednostima društvene pravde te znanja i  sposobnosti koje se odnose na zadovoljavanje složenih zahtjeva koji se tiču realizacije programskih sadržaja u oblastima koje su predviđene zvaničnim Nastavnim planom i programom, ali da te elemente u nekim segmentima i značajno nadilazi.

Prethodni sadržajPredstavljamo predavače: prof.dr. Slaviša Kovačević i dr.sc. Zlatan Begić
Naredni sadržajTuzla: stručno usavršavanje za predmetne profesore i nastavnike građanskog obrazovanja

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje