Šunkić: Pismo nastavnicima

200
0

Zdravko Šunkić, predsjednik Upravnog odbora Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i mentor programa modularne obuke uputio je pismo nastavnicima – kandidatima ovog programa

Poštovane koleginice i kolege,

Program ove obuke dopuna je i dio stalnog stručnog usavršavanja nastavnika predmeta Demokratija i ljudska prava/građansko obrazovanje koji ima za cilj  unapređenje opštih kompetencija (ekspertizu u poznavanju materije, vještinu obučavanja, ponašanje u skladu sa demokratskim vrijednostima) i užestručnih znanja, sposobnosti i vještina koje se direktno odnose na programske sadržaje u oblastima koje su predviđene zvaničnim Nastavnim planom i programom. U tom smislu, program obuke koncipiran na modularnom principu, treba da nastavnicima-učesnicima omogući sticanje kompetencija koje kao ishod nastavnog i vannastavnog rada  imaju shvatanje i prihvatanje osnovnih demokratskih koncepata, a obuhvata:

  1. Teorijski dio (moduli Demokratija, Vlast, Građanstvo, Ljudska prava i slobode, Pravda i sudski sistem, Civilno društvo, Ekonomija i globalizacija, Mediji)
  2. Metodologiju/metodiku građanskog obrazovanja (koncept i karakteristike programa predmeta Demokratija i ljudska prava/građansko obrazovanje, planiranje i pripremanje nastavnog i vannastavnog rada, karakteristike i implementacija interaktivnih lekcija).
  3. Projekt „Ja, građanin“ (poznavanje procesa javne politike, političkog odlučivanja, učešća u kreiranju odluka vlasti, izrade i prezentacije portfolija, organizacije i provođenja takmičenja, načina evaluacije postignutih rezultata)
  4. Rad na praktikumu (dokumentovani dokazi o posjedovanju specifičnih kompetencija u demonstraciji vlastitih iskustava, kritičkom odnosu i evaluaciji nastavne i vannastavne prakse).

Ovi sadržaji i forma obuke, te pripreme završnog ispita su veoma korisni ali i zahtjevni i podrazumijevaju maksimalni napor kandidata s obzirom na potpuni cjelodnevni angažman. Za uzvrat, pored neospornih stručnih benificija, kandidati imaju mogućnost da steknu  i 12 međunarodno priznatih ECTS akademskih kredita (Preciznije informacije o  obavezama  i režimu  rada na obuci dati su u Prilogu I).

Srdačno vas pozdravljamo i želimo sretan put, a sve ostale informacije možete dobiti na tel. 033 261 415.

Prethodni sadržajKešić: I ove godine dovodimo najbolje predavače
Naredni sadržajO temeljnim načelima i modelima demokratije govori prof.dr. Mitja Žagar

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje