Šunkić: Rezultati prvog ispitnog roka novog ciklusa modularne obuke za nastavnike

265
0

Zdravko Šunkić, predsjednik Upravnog odbora Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i mentor programa modularne obuke izvještava o rezultatima prvog ispitnog roka

Program modularne obuke za nastavnike, poznat i kao program certifikacije, dio stalnog, u mnogim dijelovima BIH i obaveznog stručnog usavršavanja nastavnika predmeta Demokratija i ljudska prava/građansko obrazovanje koji ima za cilj unapređenje opštih kompetencija (ekspertizu u poznavanju materije, vještinu obučavanja, ponašanje u skladu sa demokratskim vrijednostima) i užestručnih znanja, sposobnosti i vještina koje se direktno odnose na programske sadržaje u oblastima koje su predviđene zvaničnim Nastavnim planom i programom. U tom smislu, program obuke koncipiran na modularnom principu, treba da nastavnicima-učesnicima omogući sticanje kompetencija koje kao ishod nastavnog i vannastavnog rada imaju shvatanje i prihvatanje osnovnih demokratskih koncepata.

Prvo izlazno testiranje vrši se 24 sata od trenutka kada završava posljednje predavanje instruktivne nastave. Nakon obrade rezultata, sa sigurnošću se može ukazati na postojanje pouzdanih indikatora koji ilustriraju napredak u nivou nastavničkih kompetencija ostvaren u toku realizacije instruktivne nastave.

Pozitivne razlike između rezultata ulaznog i izlaznog testa u poznavanju ključnih koncepata i metodologije obrazovanja za demokratiju i ljudska prava, na što ukazuju osnovni uporedni podaci prema kojima je na ulaznom testiranju ostvareno ukupno 1640,5 bodova, odnosno prosječan rezultat ulaznog testa bio je 23,10%, a na završnom testiranju postignuto je ukupno 4438,5 bodova, odnosno prosječan rezultat izlaznog testiranja bio je 57,64%.

Inicijalni (ulazni) test                         Završni (finalni) test

Ukupno bodova: 1640,50                  Ukupno bodova = 4438,5

Prosječan rezultat = 23,10 %             Prosječan rezultat = 57,64 %

Evidentan je i visok stepen motivisanosti kandidata koji se nije mijenjao od početka do kraja obuke, odnosno završnog ispita, nakon kojeg su učesnici ispoljili veliki interes za postignute rezultate.

Ocjene koje su davali učesnici pokazuju da su program obuke i ovakve pripreme za certfikacijski ispit u stručnom pogledu vrlo korisni ali i vrlo zahtjevni i da traže maksimalno naprezanje i koncentraciju kandidata s obzirom na potpuni cjelodnevni angažman (najčešće od 9.oo do 19.oo i naknadno individualno učenje). Svi se, također, slažu da je u pitanju neuobičajeno kvalitetan pristup koji se prije svega odnosi na činjenicu da su svi instruktori-predavači pokazali izuzetno visoke kvalitete u svojim oblastima, ali i da je u pitanju bila ozbiljna i složena materija koja često uključuje oprečna stanovišta koja su izazivala neophodne rasprave.

Uzevši u obzir navedene činjenice, može se reći da je teorijski dio programa certifikacije imao očekivane pozitivne efekte i da predstavlja solidnu osnovu za rad na dijelu programa koji se odnosi na izradu individualnog razvojnog portfolija, odnosno praktikuma, kojim će se, također, značajno podići nivo nastavničkih kompetencija u ovoj nastavnoj oblasti.

Prethodni sadržajJavni poziv nastavnicima za dodjelu priznanja izvrsnosti u oblasti nastave građanskog obrazovanja
Naredni sadržajCETI Rezultati prvog ispitnog roka

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje