Sve spremno za otvaranje Ljetne škole demokratije 2014.

167
0

Dragi učenici i nastavnici, članovi pobjedničkih timova „Projekt građanin/Ja građanin“ takmičenja u školskoj 2013./2014. godini s zadovoljstvom možemo objaviti da su završene sve pripreme za ovogodišnju Ljetnu školu.

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, u saradnji sa Uredom za odnose s javnošću Američke ambasade u Sarajevu sutra će biti domaćin 17. Finalne smotre programa „Projekt građanin/Ja građanin“, koja će se održati u Parlamentu Bosne i Hercegovine. Otvaranje Finalne smotre označit će početak petodnevnog programa Ljetne škole demokratije koja će se održati u periodu 20.-24. juna/lipnja 2014. na više lokacija u Sarajevu i na Jahorini. Program će zvanično otvoriti Eric Catalfamo, v.d. šef Ureda za odnose s javnošću Ambasade SAD-a u BiH. Otvorenju će prisustvovati i predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, entitetskih i kantonalnih ministarstava obrazovanja i pedagoških zavoda, te predstavnici Odjela za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BIH. 

 

Drugi dan programa Ljetne škole, u periodu od 12:00 do 13:30 sati na Vilsonovom šetalištu, na dionici od mosta Suade Dilberović i Olge Sučić do Pofalića biće organizirana trka za mlade „Želim znati i djelovati“. Cilj trke je podizanje svijesti javnosti o značaju odgoja i obrazovanja za aktivno građanstvo. Nakon trke zajedno ćemo se uputiti prema olimpijskoj planini Jahorini, gdje će biti organizirana trodnevna škola u prirodi sa radionicama prema obrazovnom modulu „Učešće mladih u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou“ i malom školom izviđačkih i planinarskih aktivnosti. Zatvaranje programa planirano je za utorak, 24.06.2014. u Trećoj gimnaziji Sarajevo, sa početkom u 12:00 sati. 

 Ljetnu školu organizujemo s ciljem ispunjenja osnovne zadaće odgoja mladih u duhu nužnih pomicanja političke kulture prema promjenama u političkom razvoju same demokratije. Svojim konceptom ovaj program doprinosi povećanju tolerantnosti i demokratičnosti lokalnih zajednica i osnažuje mlade ljude za aktivnu participaciju u procesima donošenja odluka u svim segmentima javnog života. Realizaciju programa finansijski je podržao i Ured gradonačelnika Brčko Distrikta BIH. 

 S ponosom objavljujemo da je učešće prijavilo 340 učenika i nastavnika iz 37 osnovnih i srednjih škola, predstavnika Brčko Distrikta, 10 kantona/županija Federacije BIH i pet regija Republike Srpske. Škole – učesnice projekta su: 

 Osnovne škole: Osnovna škola Foča-Ustikolina FbiH, Osnovna škola Glamoč, Prva osnovna škola Konjic, Osnovna škola Mak Dizdar Zenica, Osnovna škola „dr. Safvet beg Bašagić“ Gradačac, Druga osnovna škola Živinice, Osnovna škola Ključ, Osnovna kola Fajtovci Sanski Most, Osnovna škola fra Stipana Vrljića Sovići – Grude, Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Vidovice, Osnovna škola „Edhem Mulabdić Opara“, Novi Travnik, Osnovna škola „Safvet Beg Bašagić“, Sedma osnovna škola Gornji Rahić – Brčko, Osnovna škola Sveti Sava – Kozarska Dubica, Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Ribnik, Osnovna škola “Sveti Sava”, Crnjelovo Bijeljina, Osnovna škola „Petar Petrović Njegoš“, Boljanić, Osnovna škola „Desanka Maksimović“ Stanari i Osnovna škola „Sveti Sava“ Gacko. 

 Srednje škole: Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde, Srednja škola “Tin Ujević” Glamoč, Srednja škola Konjic, Prva gimnazija Zenica, Medicinska škola Tuzla, Gimanzija Bosanska Krupa, Srednja škola Ključ, Gimnazija fra Grge Martića Posušje, Mješovita srednja škola Novi Travnik, Treća gimnazija Sarajevo, Gimnazija Dobrinja, Ugostiteljsko-ekonomska škola, Elektrotehnička škola Prijedor, Medicinska škola Banja Luka, Srednja Ekonomska škola, Srednja škola Nikola Tesla Brod i Ekonomska škola Trebinje.

 Posebno se zahvaljujemo partnerima projekta, Ministarstvu civilnih poslova BIH, Trećoj gimnaziji Sarajevo, NGO Marathon Sarajevo, Izviđačkom odredu Igman, Stanici planinarskih vodiča Kantona Sarajevo, Srednjoj muzičkoj školi Sarajevo, Općini Novo Sarajevo, Općini Ilidža, Opštini Pale, Opštini Istočno Novo Sarajevo.

Prethodni sadržajLJETNA ŠKOLA 2014: PLAN PREVOZA SA KONTAKTIMA VOZAČA
Naredni sadržajOtvorena 17. Finalna smotra “Projekt građanin/Ja građanin”

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje