Arhiva | facebook

Novi materijal za nastavnike početkom školske 2017./18. godine

Obrazovni centar za demokraciju i ljudska prava CIVITAS želi dati doprinos primjeni Zajedničkih jezgri nastavnih planova i programa društveno-humanističkog područja temeljenih na ishodima učenja u domeni u kojoj se to odnosi na predmetnu...
detaljnije »

Projekt građanin video prezentacije Izazov za mjesec juni – Objava rezultata

CIVITAS Bosne i Hercegovine objavio je javni poziv učenicima osnovnih i srednjih škola za predstavljanje razrednih politika „Projekt građanin/Ja građanin“ u formi kratke video prezentacije. Pravo učešća imali su učenici osnovnih i...
detaljnije »

Govor CIVITAS izvršna direktorice Sandre Sladaković u programu Finalne smotre 2017.

Građansko obrazovanje, dragi učenici, priprema vas za ulogu aktivnih, odgovornih, informiranih i kompetentnih građana jer samo takvi građani mogu stvarati i održati demokratiju u svom društvu. Demokratska tranzicija počinje od nas samih; Od...
detaljnije »

CIVITAS model građanskog obrazovanja i nova web platforma

Povodom dvadesete, jubilarne Finalne smotre školskog programa građanskog obrazovanja Projekt Građanin/Ја Грађанин“ CIVITAS Bosne i Hercegovine aktivirao web platformu za Alumni mrežu nastavnika i učenika. Model obrazovanja za...
detaljnije »

Najava: Program za mentore i lokalne obuke za nastavnike razredne i predmetne nastave

Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i ove će godine ponuditi više programa stručnog usavršavanja i savjetovanja za nastavnike koji poučavaju nastavni predmet građanskog obrazovanja i one koji u razrednoj nastavi i kroz...
detaljnije »

Prva odluka Komisije za Novi ciklus Certifikacije

Komisija za provjeru i izbor kandidata programa certifikacije obavještava nastavnike o procesu zaključivanja konačne liste kandidata za školsku 2016./17. godinu Izvještaj o radu Komisije podnosi Ivana Kešić, CIVITAS program manager...
detaljnije »

Certifikacija nastavnika: Kešić o rezultatima prvog pregleda prijava

Teorijsko-metodička instruktivna nastava Certifikacije, vrednuje sa 12 ECTS kredita, realizira u 80 kontakt sati predavanja i kod nastavnika razvija 31 kompetenciju za poučavanje sadržaja i primjenu nastavnih metoda predmetne nastave...
detaljnije »

Mediji o Smotri malih građana

Ivana Kešić, CIVITAS program manager u jutarnjem je programu BHT1, uz komentar naslova dnevne štampe, govorila o Smotri Malih građana i CIVITAS predškolskom programu ranog odgoja i obrazovanja za interpersonalne i građanske kompetencije....
detaljnije »