Održan trening trenera novog Civitas edukativnog modula “Izbor najdemokratičnije škole”

155
0

Prva sesija treninga trenera održana je u hotelu „Hollywood” u Sarajevu, u periodu 16.12.2011.-18.12.2011. Trening je planiran u dva ciklusa, a naredni sastanak i trening trenera biće organiziran u drugoj polovini mjeseca januara/siječnja.

Uz postojeće programe razvoja i unapređenja demokratskih odnosa u školama, novi i jedinstven Civitas  edukativni modul sa sadržajima, smjernicama i kriterijima ima za cilj osigurati da se demokratske vrijednosti, principi i praksa, što je više moguće, provode u cijeloj školi. Između ostalog, to će tražiti da škole, učesnice projekta, trebaju omogućiti značajniju saradnju i otvorenost prema lokalnoj zajednici i roditeljima, kako bi se oni uključili u proces razvoja škole. Demokratične škole će se odlikovati aktivnim učešćem nastavnika, pedagoga, učenika i roditelja u donošenju odluka i stvaranju što demokratičnije atmosfere u školi, te će poticati samosvijest, kritičko razmišljanje, cjeloživotno učenje, slobodu izbora, interkulturalni dijalog, poštivanje različitosti i inkluzivnost, te kulturu mira.

Cilj ovog treninga bio je upoznati trenere sa ciljevima projekta, uključiti ih u izradu instrumentarija za procjenu škola i podržati ih u definisanju ishoda i pripremi dnevnih redova za obuke članova uprave škola, nastavnika, učenika i roditelja škola koje su se prijavile za učešće u ovom projektu.

Trening trenera pripremili su i vodili:

Rahela Džidić, ekspert za građanskog obrazovanje Američke ambasade u Sarajevu
Sandra Sladaković, izvršna direktorica CIVITASa
Zdravko Šunkić, stručni savjetnik za kontrolu kvalitete programa, CIVITAS

 

Prethodni sadržajPotpisan Memorandum sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu
Naredni sadržajPotpisani memorandumi o saradnji sa Pedagoškim fakultetom Zenica i Nastavničkim fakultetom Mostar

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje