Uloga programa certifikacije nastavnika u izgradnji kvalitetnog građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini

165
0

30. aprila 2010. godine Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava CIVITAS i Vijeće Evrope organizovali su konferenciju pod nazivom „Uloga certifikacije nastavnika u izgradnji kvalitetnog građanskog obrazovanja u Bosni i Hercegovini“. Konferenciji koja je održana u hotelu Saraj u Sarajevu sa početkom u 11:00 sati prisustvovali su predstavnici kantonalnih i entitetskih ministarstava obrazovanja kao i predstavnika Ministarstva civilnih poslova BiH i Agencije za standarde.

Cilj konferencije bio je zaključiti šest godina rada na programu certifikacije za srednjoškolske nastavnike koji predaju demokratiju i ljudska prava kroz pregled najvažnijih rezultata programa. Želja je organizatora da se formiranjem Fokus grupe za Program Certifikacije odrede smjernice daljeg razvoja programa u narednih deset godina kako bi certifikacija bila sastavni dio redovnog stručnog usavršavanja nastavnika i integrisani dio obrazovnog programa u BiH na svim nivoima vlasti. Članovi Fokus grupe biće pomoćnici i savjetnici iz kantonalnih i entitetskih ministarstava obrazovanja kao i predstavnici Odjela za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta, Ministarstva civilnih poslova BiH i Agencije za standarde.

Program certifikacije za srednjoškolske nastavnike koji predaju Demokratiju i ljudska prava nastao je kao odgovor na potrebu da se odrede i potvrde kompetencije nastavnika za predavanje ovog predmeta. Kako niti jedan od postojećih treninga nije imao željeni inter-disciplinarni pristup CIVITAS je u saradnji sa ministarstvima obrazovanja razvio program certifikacije nastavnika u skladu sa Bolonjskom Deklaracijom i standardima stručnog usavršavanja i certifikacije nastavnika. Program su u Bosni i Hercegovini implementirali Civitas i Vijeće Evrope. Značaj ovog programa i njegovih rezultata potvrđen je i činjenicom da je ovaj program uključen u publikaciju „101 primjer pozitivne prakse Obrazovanja za ljudska prava“ koju su zajednički izdali Vijeće Evrope, UNESCO i OSCE/ODIHR

Nakon šest godina podrške programu, Vijeće Evrope zaključuje svoju ulogu u procesu certifikacije i upravo zbog toga je cilj konferencije usvajanje smjernica za nastavak programa i ostavljanje razrađenih standarda certfikacije u nasljeđe BIH obrazovnim vlastima. U skladu sa svojim programom rada Civitas najavljuje program certifikacije za nastavnike koji predmet Demokratija i ljudska prava predaju u osnovnim školama.

Prethodni sadržajUloga nenasilja u izgradnji bolje budućnosti Bosne i Hercegovine
Naredni sadržajProgram “Interkulturalne razmjene učenika” ostvario zapažene rezultate

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje