Unapređenje kapaciteta stručnjaka u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava i mladih lidera demokratije

143
0

 

Unapređenje kapaciteta stručnjaka u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava i mladih lidera demokratije program je koji pokreće Obrazovni centar za demokratiju i ljudska prava „CIVITAS“ BiH, uz podršku Ureda za odnose sa javnošću Ambasade SAD-a u Sarajevu, s ciljem jačanja stručnih kompetencija i uspostavljanja infrastrukture za čvrstu mrežu visokokvalitetnih stručnjaka/stručnjakinja za demokratiju i ljudska prava, trenera/trenerica i mladih lidera/liderica demokratije, koji će doprinositi kontinuiranom unapređenju kvalitete obrazovanja za demokratiju i ljudska prava na svim nivoima obrazovanja i u svim područjima Bosne i Hercegovine.

Program čine tri uzajamno povezane cjeline:

1. Institut za demokratiju i ljudska prava

Intenzivni petodnevni kurs za 20 polaznika/polaznica, koji je namijenjen univerzitetskim profesorima/profesoricama, asistentima/asistenticama sa 8 javnih univerziteta u BiH, koji ima za cilj uspostavljanje Ekspertne grupe za pitanja sadržaja i pristupa, kao i istraživanja u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava. U toku rada Instituta za demokratiju i ljudska prava, polaznici/polaznice će producirati 20 naučnih radova u oblasti demokratije i ljudskih prava koji će biti dostupni na CIVITAS-ovoj Web stranici.

Po završetku obuke, članovi/članice Ekspertne grupe će biti uključeni u razvijanje novih obrazovnih modula za obrazovanje za demokratiju i ljudska prava, kao i u druge aktivnosti koje doprinose osiguravanju i unapređenju kvalitete obrazovanja za demokratiju i ljudska prava na svim nivoima obrazovanja.

Prilozi:
– Javni poziv univerzitetskim profesorima/profesoricama, asistentima/asistenticama da se uključe u rad CIVITAS-ovog Instituta za demokratiju i ljudska prava.
– Prijava za učešće u radu Instituta za demokratiju i ljudska prava.

2. Mreža trenera u oblasti demokratije i ljudska prava

Intenzivni petodnevni kurs za 30 polaznika/polaznica, koji je namijenjen nastavnicima/nastavnicama, profesorima/profesoricama iz osnovnih i srednjih škola u BiH, koji ima za cilj uspostavljanje mreže visokokvalitetnih trenera/trenerica u oblasti obrazovanja za demokratiju i ljudska prava u BiH.

Nakon uspješnog završetka teorijskog dijela obuke, treneri i trenerice će stečena znanja i vještine primijeniti u svojim sredinama, organizirajući obuku za više od 600 nastavnika/nastavnica, profesora/profesorica iz 30 osnovnih i srednjih škola u BiH, formirajući razvojne timove koji će potom u svih 30 škola razviti i impemetirati svoje akcione planove za unapređenje procesa demokratizacije škole, te tako osigurati uvjete za dobijanje Certifikata.

Prilozi:
– Javni poziv nastavnicima/nastavnicama, profesorima/profesoricama da se uključe u rad CIVITAS-ove Mreže trenera/trenerica u oblasti demokratije i ljudskih prava.
– Prijava za učešće u radu CIVITAS-ove Mreže trenera u oblasti demokratije i ljudskih prava.

3. Akademija za mlade lidere/liderice demokratije

Intenzivni petodnevni kurs za 30 polaznika/polaznica, koji je namijenjen izvanrednim, motiviranim mladim osobama iz cijele BiH, koje su demonstrirale visoku posvećenost principima demokratije te posjeduju dispozicije za uspješne lidere demokratije koji mogu pokrenuti pozitivne promjene u svojim zajednicama, inspirirati i privući svoje vršnjake da se aktivno uključe u procese donošenja odluka.

Po završetku obuke, 30 mladih lidera demokratije razvit će 30 akcionih planova u svojim lokalnim zajednicama i u njihovo razvijanje i implementaciju uključiti 1500 novih mladih aktivista i volontera posvećenih građanskom aktivizmu.

Prilozi:
– Javni poziv mladim liderima/lidericama demokratije da se uključe u rad CIVITAS-ove Akademije za mlade lidere/liderice demokratije
– Prijava za učešće u radu CIVITAS-ove Akademije za mlade lidere/liderice demokratije.

Prethodni sadržajJavni poziv osnovnim školama za učešće u programu interkulturalnih razmjena
Naredni sadržajJavni poziv – “Cyber građani – aktivizam mladih kroz društvene medije”

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje