Upute školama za provedbu istraživanja  

161
0

Istraživanje se provodi u dva odjeljenja s izuzetkom malih, seoskih i područnih škola u kojima u jednoj godini nema više od jednog odjeljenja. Svi učenici koji će biti ispitivani istovremeno pristupaju istraživanju, što znači da će se istraživanje obaviti na isti dan u svim školama i svim odjeljenjima koja čine uzorak ovog istraživanja. 

Stratifikacijom su za uzorak istraživanja izabrane 92 osnovne škole. Istraživanje će se obaviti u odjeljenjima koja u ovoj školskoj godini (š.k.2014./2015.) slušaju predmet građanskog obrazovanja, dakle u šestom razredu za Republiku Srpsku, odnosno u sedmom i devetom razredu za učenike koji nastavu pohađaju na bosanskom jeziku i devetom razredu za učenike koji pohađaju nastavu prema nastavnom planu i programu na hrvatskom jeziku. 

Upitnici, upute za anketare i upravu dostaviti će ovlašteni dostavljač CIVITAS-a na adresu škole najkasnije dva dana prije održavanja inicijalnog ispitivanja. Testovi su podjeljenji u dva paketa. Svaki paket sadrži upute za anketara i upitnike za sve učenike jednog odjeljenja. 

Pošiljku preuzima direktor/ravnatelj ili pedagog škole. Pakete s upitnicima pohranjuje u sef škole i imenuje dva nastavnika razredne nastave za anketare (po jednog za svako od odjeljenja u kojima će se provesti ispitivanje). 

Pakete s upitnicima odgovorno lice škole pohranjuje u sef u zatvorenim kuvertama, a otvara ih anketar u učionici i to na dan ispitivanja, nakon davanja uvodnih napomena. 

Anketar treba s upitnicima doći pred učionicu nekoliko minuta prije početka istraživanja, po mogućnosti s nastavnikom/razrednim starješinom (pedagogom ili direktorom/ravnateljem). Prije ulaska u učionicu na vratima postaviti natpis “Istraživanje u tijeku. Molimo nemojte prekidati”. Nakon ulaska u učionicu, nastavnik (pedagog ili direktor/ravnatelj) zamoli učenike da sjednu i objasni im da će umjesto određenog predmeta sudjelovati u istraživanju te predstavi anketara, odnosno riječ daje nastavniku razredne nastave ukoliko je on/ona učenicima od ranije poznat. Nakon toga direktor/ravnatelj ili pedagog i razredni starješina napuštaju učionicu.

Kad ostane sam s učenicima anketar im daje upute sukladno uputstvu koje je dobio/la. 

Otvara kovertu s upitnicima i dijeli ih učenicima prema uputama koje su mu/joj date. 

Za vrijeme rada anketar treba:
· strogo se pridržavati uputa o provođenju istraživanja u svim njegovim dijelovima
· poštivati načelo anonimnosti učenika
· potpuno uskratiti pomoć učenicima u ispunjavanju upitnika ako im se time sugerira odgovor
· potpuno se suzdržati od komentara koji bi mogli utjecati na odgovore učenika
· nenametljivo nadzirati učenike
· spriječiti prepisivanja, dogovaranja i sl. među učenicima
· poticati učenike da odgovore na svako pitanje  
· osigurati da treća osoba ne ugrožava istraživanje svojom prisutnošću 

Dok učenici ispunjavaju upitnik anketar ispunjava svoj zapisnik.

Kad su svi učenici završili s radom, anketar treba pokupiti upitnike i odmah ih kuvertirati zajedno sa zapisnikom. Upitnike i zapisnik predaje direktoru/ravnatelju koji ih ponovo pohranjuje u sef. Po dolasku ovlaštenog dostavljača otvara se sef i predaju ispunjeni upitnici u zatvorenim kovertama. Škola je dostavljaču obvezna predati i sve neiskorištene upitnike.

Za više informacija obratite se CIVITAS Uredu pozivom na brojeve telefona 033 261 415/416 ili mailom na adresu info@civitas.ba 

Za specifična pitanja kontaktirajte članove našeg tima:
Za pitanja koja se tiču izbora uzorka i načina realizacije istraživanja
Ivana Kešić, program manager
Mail: ivannakesic@gmail.com, ikesic@civitas.ba 

Za pitanja koja se tiču izbora i rada anketara i distribucije istraživačkog materijala
Haris Ibričić, program asistent
Mail: hibricic@civitas.ba

 

Prethodni sadržajPočetak istraživanja u osnovnim školama
Naredni sadržajDonacije udžbenika školskim bibliotekama

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje