Usvojen instrument za ispitivanje znanja i stavova učenika osnovne škole u području građanstva

129
0

Danas je Istraživački tim Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava finalizirao aktivnosti na izradi instrumenta za ispitivanje znanja i stavova učenika osnovne škole u području građanstva. Instrument je sačinjen od 29 pitanja podjeljenih u 3 dijela, gdje se u prvom dijelu ispituje poznavanje osnovnih koncepata građanskog obrazovanja, u drugom odnos učenika prema nastavi i udžbenicima nastavnog predmeta građanskog obrazovanja dok se u trećem dijelu ispituju njegova/njena politička kultura (informiranost, životno važne vrijednosti i participacija). Ovi elementi provjeravaju se u odnosu na promjenjive varijable: administrativno-teritorijalnu pripadnost učenika, jezik na kojemu se provodi NPP (zbog činjenice da postoji razlika u statusu predmeta i načinu izučavanja ovih sadržaja ovisno o nastavnom planu i programu koji škola provodi), uspjeh učenika/ispitanika u prethodnoj školskoj godine, spol i stupanj obrazovanja oba roditelja.

Potreba za istraživanjem nastala je potaknuta interesom za način na koji pojedinac kroz formalno obrazovanje razumije društvene i političke odnose u demokraciji, kao i svoju ulogu u njihovu razvoju. To znači da u ovom istraživanju polazimo od subjektivne dimenzije demokracije, dakle stanovišta da se demokracija ne može u potpunosti ostvari kroz političku vlast i institucionalni sustav ako nema subjektivnog elementa – osvještenog, aktivnog i odgovornog građanina. Riječ je o složenoj mreži kognitivnih, afektivnih i evaluativnih ili prosudbenih orijentacija koje su temelj političkog vjerovanja o različitim sustavima društva i politike. Stoga učenje za građanstvo više nije moguće zanemariti niti prepustiti učincima slučajnih socijalizacijskih faktora, već se kod građana ove kompetencije moraju razvijati formalnim programima obrazovanja, postupno i u kontinutitetu, od najranije dobi (predškolskog odgoja i obrazovaja), pa sve do visokog školstva. Za provedbu ovog znanstveno-empirijskog istraživanja odlučili smo se sa sljedeća dva osnovna cilja:
 – utvrditi stanje, učinke, poteškoće i prijedloge za unaprjeđenje nastave građanskog obrazovanja u osnovnim školama
 – na temelju tih podataka formulirati prijedloge za unaprjeđenje kvalitete programa nastavnog predmeta građanskog obrazovanja i njegova položaja u kurikulumu osnovnih škola Bosne i Hercegovine.

Uzorak istraživanja čine učenici šestog, sedmog i devetog razreda (ovisno o godini školovanja u kojoj se sluša nastava građanskog obrazovanja) iz 77 osnovnih škola oba entiteta i Brčko Distrikta. Inicijalno ispitivanje će se realizirati u drugoj polovini rujna/septembra 2014. godine, a završno u travnju/aprilu 2015. godine. U završnom ispitivanju postojeći upitnik će biti prilagođen potrebama ispitivanja nastavnika i direktora škola.

Pripremila: Ivana Kešić

Prethodni sadržajProf.dr.sc. Vedrana Spajić-Vrkaš od danas gošća – predavač na Institutu certifikacije
Naredni sadržajNeum 2014: Poziv nastavnicima i stručnim saradnicima

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje