Zaključci i preporuke sastanka obrazovnih vlasti Federacije BIH

141
0

Drugi dan sastanka obrazovnih vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, Distrikta Brčko i Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BIH završio je iznošenjem preporuka za institucionalizaciju, praćenje i unaprijeđenje programa građanskog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

Učesnici sastanka zaključili su da obrazovni model koji će omogućiti razvoj građanske kompetencije kod učenika osnovnih škola treba početi zasebnim predmetom, te biti podržan interdisciplinarnim pristupom učenja i poučavanja znanja, vještina i stavova aktivnih i odgovornih građana. Predstavnici Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje najavili su izradu standarda za društveno – humanističku oblast u sklopu koje će se raditi na definiranju ishoda za predmet građanskog obrazovanja. Kao zaseban predmet građansko obrazovanje naći će se u prijedlogu zajedničke jezgre za osnovnu školu pa je za očekivati da će kantonalne vlasti na isti način integrisati sadržaje obrazovanja za demokratiju i ljudska prava u svoje nastavne planove i programe. Sadržaji predstavljenog Okvirnog kurikuluma koji je CIVITAS razvio u saradnji sa predstavnicima entitetskih, kantonalnih i Brčko Distrikt obrazovnih vlasti, akademskom zajednicom i aktivima nastavnika, te rezultati istraživanja koje je najavljeno za drugo polugodište školske 2013./2014. godine biće korišteni prilikom definiranja standarda i izrade smjernica za poučavanje predmeta Demokratija i ljudska prava. 

U preporukama je istaknuto da programi stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja nastavnika moraju biti imperativ za osiguranje kvalitete nastave. S tim u vezi, radno tijelo je pozdravilo nove cikluse programa certifikacije nastavnika građanskog obrazovanja i dalo preporuke za tehničke izmjene certifikata-licence i suplementa koji je potrebno izdavati uz certifikat o položenom teorijsko-metodičkom testu i zadovoljenom Praktikumu. Program certifikacije mora biti obavezan program stručnog usavršavanja, naglasili su učesnici. Iako Zakon o radu ne predviđa verifikaciju programa neformalnog obrazovanja, izradom novog Kvalifikacionog okvira u BIH stvoriti će se mogućnosti i za takav oblik verifikacije programa stručnog usavršavanja nastavnika ovog i drugih predmeta. 

Učesnici sastanka dogovorili su i tehničke aspekte organizacije Projekt građanin takmičenja u školskoj 2013./2014. godini.

Galerija

Prethodni sadržajRadni sastanak obrazovnih vlasti FBIH i Distrikta Brčko
Naredni sadržajU Sarajevu održan Sastanak koordinatora Mreže CIVITAS

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje