Započeo proces certifikacije nastavnika u osnovnim školama koji predaju predmet Demokratija i ljudska prava

12
0

Od školske 2009/2010. godini u osnovnim školama u Republici Srpskoj započela je i izvodi se nastava iz predmeta Demokratija i ljudska prava u šestom razredu osnovne škole.

Prema dogovoru sa Ministarstvom prosvjete i kulture i u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom, a u skladu sa usvojenim Operativnim planom Odbora za certifikaciju u organizaciji Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava CIVITAS, u periodu juni – oktobar 2009. godine, izvršena je obuka 180 nastavnika osnovnih škola.

U nastavku realizacije Programa certifikacije nastavnika predmeta Demokratija i ljudska prava u osnovnim školama Republike Srpske, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture i Republičkim pedagoškim zavodom u periodu 16.8.-26.8.2010. godine, CIVITAS je organizovao petodnevnu obuku za 127 nastavnika koji su nakon obuke polagali test znanja iz programskih sadržaja koje su izučavali tokom obuke.

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje