Zbornik radova CIVITAS godišnje konferencije

268
0

Godišnja konferencija CIVITAS školskog programa građanskog obrazovanja koju organiziramo u suradnji s Uredom za odnose s javnošću Ambasade sjedinjenih Američkih država namijenjena je prvenstveno ministrima obrazovanja, direktorima pedagoških zavoda, pedagoškim savjetnicima, inspektorima, predstavnicima agencija za obrazovanje, partnerskim ministarstvima drugih resora i univerzitetskim stručnjacima koji će s koordinatorima CIVITAS programa raditi analizu postignutih rezultata rada u prethodnoj školskoj godini i mapirati prostor i potrebe za unaprjeđenjem sadržaja i metodike nastave građanskog obrazovanja kako bi ona ostvarila svoj cilj.

„Građansko obrazovanje od teorije do prakse“ tema je kojom se želi ukazati na potrebu za integracijom novog pristupa obrazovanju baziranom na ishodima učenja, odnosno usmjerenosti fokusa na razvoj građanskih kompetencija učenika, potrebnih za njihovo aktivno i odgovorno sudjelovanje u procesima donošenja odluka u razredu, školi, lokalnoj zajednici i šire.

Organizatori programa žele u rad uključiti i nastavnike iz prakse, stručnjake i istraživače kroz dva otvorena poziva za ovogodišnji Zbornik radova.

Prvi poziv otvoren je u mjesecu Julu/Srpnju, a pravo prijave imaju univerzitetski profesori, svršeni doktoranti i magistranti za teme iz oblasti sadržaja i metodike školskih i univerzitetskih programa građanskog obrazovanja, kao i stručnjaci za programe cjeloživotnog učenja i razvoj interpersonalnih i građanskih kompetencija djece i odraslih.

Prema ranije objavljenoj kategorizaciji, radovi ovog poziva će biti predstavljeni kao izvorni znanstveni radovi, pregledni znanstveni radovi i stručni radovi na teme:

  • Poticanje stvaralačkog ispoljavanja učenika kroz predmetnu nastavu Građanskog obrazovanja
  • Uloga nastavnog predmeta Građanskog obrazovanja u stvaranju društvene kohezije, promoviranju nenasilne komunikacije i jačanju odgovornog građanstva
  • Status nastavnog predmeta Građanskog obrazovanja i korelacija sa drugim nastavnim sadržajima
  • Međupredmetni pristup u provedbi obrazovanja za interpersonalne i građanske kompetencije
  • Percepcija o potrebnim kompetencijama svršenih diplomanata nastavničkih smjerova i oblici kontinuirane potpore stručnom usavršavanju nastavnika

Svi prihvaćeni radovi iz ovog javnog poziva u cijelosti će biti objavljeni u zborniku, a njihovi sažetci izloženi u programu konferencije.

Uz stručne i znanstvene radove objavljen je i poziv i za dostavljanje osvrta, eseja i izvještaja o primjerima pozitivne prakse koji je otvoren za nastavnike razredne i predmetne nastave u osnovnoj školi, kao i profesore općeobrazovnih i stručnih predmeta u srednjoj školi. Na ovaj način omogućeno je nastavnicima i profesorima da predstave rezultate rada u učionici građanskog obrazovanja ali i da demonstriraju razvoj građanskih kompetencija u nastavi drugih predmeta, izučavanje univerzalnih demokratskih vrijednosti kao međupredmetne teme, te da ukažu na pozitivne primjene metoda učenja za aktivno građanstvo u nastavi maternjeg jezika i drugim predmetima.

Oblasti u kojima će se dostavljati radovi odnose se na:

  • kooperativno učenje o ljudskim pravima u razrednoj nastavi
  • primjenu stvaralačkih vježbi za koncepte Autoritet, Pravda, Privatnost i Odgovornost u razrednoj i predmetnoj nastavi za učenike osnovne škole
  • simulacije društvenih zbivanja u nastavi građanskog obrazovanja u srednjim školama
  • primjena metode grupnog/skupnog učenja i istraživanja ciklusa javne politike u vannastavnim aktivnostima u školi (odnosi se na program u osnovnim i srednjim školama)
  • vježbe kritičkog razmišljanja o univerzalnim demokratskim vrijednostima u nastavi maternjeg jezika i drugim predmetima.

Cilj objavljivanja ovih radova je ukazati na postojanje dobrih praksi koje počivaju na izuzetnom angažmanu i kreativnosti pojedinaca, koji žele uskladiti odgojne potrebe učenika ovisno od njihovog uzrasta, interesovanja i sposobnosti s potrebama društvene sredine, te pozitivno utjecati na razvoj samostalne odgovorne i funkcionalne ličnosti – građanina demokratskog društva.

Svi radovi dostavljaju se elektronskim putem mailom na adresu info@civitas.ba do 30.08.2017. Rezultati javnih poziva će biti poznati 15 dana nakon zatvaranja poziva. Autori odabranih radova sudjelovat će u programu godišnje konferencije, a odlukom Komisije za pripremu programa i sadržaja konferencije mogu biti pozvani i da izlože rad.

Podsjećamo, godišnja konferencija će se održati za vikend 13.-15. oktobra/listopada 2017. u hotelu Sunce – Neum.

Ivana Kešić, CIVITAS Bosne i Hercegovine

Prethodni sadržajIzazov za mjesec august: Primjeri pozitivne prakse
Naredni sadržajUdžbenici za predmetnu nastavu građanskog obrazovanja

KOMENTARIŠITE

Upišite svoj komentar!
Upišite svoje ime ovdje